Άσκηση Φωνητικής Λ. Αστέρης

andreasgon

Παλαιό Μέλος
Ήχος πιο καθαρός,
Ήχος λαμπρός,
Ήχος λαμπρός.

[Η η χος πιο κα θα ρο ο ος
Η χος λαμ προς
Η χος λαμ προς]


(το είχα κατεβάσει δεν θυμάμαι πότε και που)

Σήμερα, το παραπάνω μάθημα το έπαιξα με το πιάνο σε όλους τους τόνους, έχει έκταση απ τον κάτω Γα μέχρι τον Άνω Γα.
(F2-F4)

Εδώ ακούγεται ο Λ Αστέρης σε mp3

κατεβάστε σε mp3 την άσκηση σε όλους τους τόνους

κατεβάστε σε pdf την άσκηση σε μουσικό πεντάγραμμο

ή μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ
 
Top