Άρθρο: «Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, στὸν κατανυκτικὸ ἑσπερινὸ τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν»

nektar

νεοαρχάριος
#1
Άρθρο: «Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, στὸν κατανυκτικὸ ἑσπερινὸ τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν»
γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Σπ. Τσιώλης, στὸ ἱστολόγιον «Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων».
http://ellinomouseionagrafon.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
 
Top