Άπαντα Π. Μπερεκέτη τόμος Γ΄

MISTIS

Παλαιό Μέλος
#1
Σας γνωστοποιώ την κυκλοφορία του Γ΄τόμου του βιβλίου "Άπαντα Π.Μπερεκέτη"από τη σειρά των βιβλίων του αξιόλογου Μουσικοδιδασκάλου κ.Χαραλάμπου Καρακατσάνη με τίτλο "ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΤΑΜΗΙΣ".
Το βιβλίο τιμάται 30 ευρώ.
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί εις τον ίδιο.
 

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
#2
Συνοπτικά τα περιεχόμενα ποια είναι; Τα Θεοτοκία μαθήματα; ή τα μαθήματα του Ενιαυτού; (αυτά απομένουν μόνο νομίζω)

Ευχαριστώ.
 

MISTIS

Παλαιό Μέλος
#3
Συνοπτικά τα περιεχόμενα ποια είναι; Τα Θεοτοκία μαθήματα; ή τα μαθήματα του Ενιαυτού; (αυτά απομένουν μόνο νομίζω)

Ευχαριστώ.
Έχετε δίκαιο.Περιέχει τα Θεοτοκία και τα μαθήματα του Ενιαυτού.
Ευχαριστώ
 

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
#5
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί εις τον ίδιο.
Τα υπόλοιπα βιβλία του κυκλοφορούν και στα βιβλιοπωλεία. Σ' αυτή την περίπτωση μόνο αυτό το διαθέτει ή πρόκειται να κυκλοφορήσει και στην αγορά;
 

chriskont

Παλαιό Μέλος
#6
Παραθέτω το δοξαστικό του Αγ Ιωάννη του Θεολόγου 26 Σεπτεμβρίου από τον Γ τόμο απάντων Πέτρου Μπερεκέτου (έκδοση 2009)του κ Χαράλαμπου Καρακατσάνη και κατόπιν γραπτής αδείας του που είναι στη διάθεσή σας.
Το τηλέφωνο του κ Καρακατσάνη είναι 6977375117.
Όπως μου είπε προς το παρόν η διάθεση γίνεται από τον ίδιο με αποστολή.
 

Attachments

chriskont

Παλαιό Μέλος
#7
και τα περιεχόμενα αυτού του τόμου που επιγράφεται δ τόμος της βυζαντινης ποταμηίδος αλλά είναι γ τόμος των απάντων Μπερεκέτη είναι
μαθήματα θεοτοκία κατ ήχον
1.Σε των υπέρ νουν θαυμάτων ηχος α τετράφωνος,
2.Θεοτόκε μη παρίδης ήχος β
3. Επίβλεψον εν ευμενεία ήχος β
4. Πάναγνε η μόνη τω πλαστουργώ ήχος γ
5. Την ωραιότητα της Παρθενίας σου ήχος γ
6. Την πάσαν ελπίδα μου ήχος γ
7. Ως ζωηφόρος ως Παραδείσου ωραιότερος ήχος δ
8. Εκ παντοίων κινδύνων ήχος δ΄
9. Ω Δέσποινα πανάχραντε ήχος πλ α
10.Θέοτόκε σύ η άμπελος ήχος πλ β νενανώ
11. Σε μεγαλύνομεν την όντως θεοτόκον ήχος βαρύς
12. Ψαλμοίς και ύμνοις σε υμνώ ήχος πλ δ
13. Η ελπίδα και στήριγμα ήχος πλ δ
14. Θεοτόκε Παρθένε οκτάηχον δίχορον
15. Το αυτό Θεοτοκίον μεταφερθέν υπό Χουρμουζίου
Χαρτοφύλακος εις το νέον της Μουσικής σύστημα

Μαθήματα των εορτών του όλου ενιαυτού
Εις την α Σεπτεμβρίου Της Ινδίκτου
Ειε την γ Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του Ναού
Του τιμίου Προδρόμου
Εις την κς Σεπτεμβρίου του Αγ Ιωάννου του Θεολόγου(αυτό που παρετέθη παραπάνω Δοξαστικό του όρθρου)
Εις την ιη Οκτωβρίου Του Αγ Αποστ και Ευαγγελ Λουκά
Εις την α Νοεμβρίου Των Αγίων Αναργύρων
Εις την ιγ Νοεμβρίου Του Αγ Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Εις την ις Νοεμβρίου Του Αγ Αποστ και Ευαγγελ Ματθαίου
Εις την κε Νοεμβρίου Της αγίας Αικατερίνης
Ειε την λ Νοεμβρίου Του Αγ Ανδρέου του Αποστόλου
Εις την Κυριακήν των Αγ προπατόρων
Εις την Κυριακήν πρό της Χριστού γεννήσεως Δανιήλ προφ.
Εις την α Ιανουαρίου Του εν Αγ ημών Βασιλείου του Μεγάλου
Εις την ιζ Ιανουαρίου του εν Αγ ημών Αθανασίου
Εις την κα Μαίου Κων και Ελένης
Εις την κ Ιουλίου Ηλιού του Θεσβίτου
Εις την κς Ιουλίου της αγ οσιομάρτυρος Παρασκευής
Εις την ιε Αυγούστου Εις την Κοίμησιν της υπεραγίας Θεοτόκου(Εν τη μεταστάσει σου... εκ της δ ωδής του δευτέρου κανόνος της εορτής)
 
Last edited:
#8
Σήμερα το πρωί έφτασε στα χέρια μου ο Γ΄τόμος των Απάντων του Πέτρου Μπερεκέτου. Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:
1. Τα μαθήματα που περιέχονται (βλέπε περιεχόμενα από τον προλαλήσαντα), είναι με μια ματιά πολύ αξιόλογα, αντάξια της μουσικής ιδιοφυΐας που λέγεται Μπερεκέτης.
2. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γνωστό οκτάηχο "Θεοτόκε Παρθένε", του οποίου τη μεταγραφή στη νέα γραφή παραθέτει ο κύριος Καρακατσάνης και από τους δύο δασκάλους (Γρηγόριος και Χουρμούζιος) και για την οποία αναφέρει ότι "θέλει προβληματίσει τους ασχολουμένους εσχάτως, είπερ ποτέ άλλοτε, με την επιστήμην της μουσικολογίας, εις την ερμηνείαν της προ του 1814 γραφής". Ειλικρινά όταν έκανα τη σύγκριση των δύο μεταγραφών και έχοντας στο μυαλό μου τις πατριαρχικές αναλύσεις των συγκεκριμένων θέσεων έβγαλα πολλά συμπεράσματα τα οποία θα τα συζητήσουμε στην ώρα τους.
3.Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αξιότιμο Πρωτοψάλτη κύριο Χαραλάμπη Καρακατσάνη για το έργο του, την αγάπη του και τη σεμνότητα του χαρακτήρα του. Αποτελεί μία λαμπρή εξαίρεση σε μια εποχή που οι περισσότεροι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν από τους κόπους άλλων.
Καλό είναι όλοι μας να στηρίξουμε την εκδοτική προσπάθεια του κ.Καρακατσάνη για να δούμε σύντομα και τον Δ΄ τόμο του Μπερεκέτη και το Αναστασιματάριον του Ραιδεστηνού που είναι υπό έκδοση.
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#9
2. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γνωστό οκτάηχο "Θεοτόκε Παρθένε", του οποίου τη μεταγραφή στη νέα γραφή παραθέτει ο κύριος Καρακατσάνης και από τους δύο δασκάλους (Γρηγόριος και Χουρμούζιος) και για την οποία αναφέρει ότι "θέλει προβληματίσει τους ασχολουμένους εσχάτως, είπερ ποτέ άλλοτε, με την επιστήμην της μουσικολογίας, εις την ερμηνείαν της προ του 1814 γραφής". Ειλικρινά όταν έκανα τη σύγκριση των δύο μεταγραφών και έχοντας στο μυαλό μου τις πατριαρχικές αναλύσεις των συγκεκριμένων θέσεων έβγαλα πολλά συμπεράσματα τα οποία θα τα συζητήσουμε στην ώρα τους.
Έχουν γίνει πολλές εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την σύγκριση - παραλληλισμό των δύο αυτών εξηγήσεων όχι μόνο για το Θεοτόκε παρθένε αλλά για άλλα όπως τον πολυέλεο Δούλοι Κύριον του Πέτρου...
Να ανακοινώσω και εδώ ότι έχει εντοπιστεί σε χειρόγραφο ιδιωτικής βιβλιοθήκης το Θεοτόκε παρθένε και σε εξήγηση από τον σπουδαίο από πολλές απόψεις Πέτρο Εμμανουήλ Εφέσιο χαρακτηρίζοντας το μάλιστα "λεπτοεξηγήμένον"...τα συμπεράσματα όντως είναι πολύ σημαντικά διότι "αποδεικνύουν" την προφορική παράδοση της ψαλτικής τέχνης...ετοιμάζεται σχετική εργασία...
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#10
Θα ήθελα να παρακαλέσω, εάν κάποιος από Θεσσαλονίκη πρόκειται να κατέβει στην Αθήνα, (ή κάποιος από Αθήνα ανέβει στη Θεσσαλονίκη) και μπορεί να κάνει τον κόπο να προμηθευτεί ένα αντίγραφο για μένα, ας μου στείλει ΠΜ. Ευχαριστώ προκαταβολικά.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#11
Να ανακοινώσω και εδώ ότι έχει εντοπιστεί σε χειρόγραφο ιδιωτικής βιβλιοθήκης το Θεοτόκε παρθένε και σε εξήγηση από τον σπουδαίο από πολλές απόψεις Πέτρο Εμμανουήλ Εφέσιο χαρακτηρίζοντας το μάλιστα "λεπτοεξηγήμένον"...τα συμπεράσματα όντως είναι πολύ σημαντικά διότι "αποδεικνύουν" την προφορική παράδοση της ψαλτικής τέχνης...ετοιμάζεται σχετική εργασία...
Επομένως να περιμένουμε και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εξήγηση αυτή στην αντίστοιχη εργασία ή μπορείτε να μας πείτε και τώρα κάποιες λεπτομέρειες;
 
#12
Σας γνωστοποιώ την κυκλοφορία του Γ΄τόμου του βιβλίου "Άπαντα Π.Μπερεκέτη"από τη σειρά των βιβλίων του αξιόλογου Μουσικοδιδασκάλου κ.Χαραλάμπου Καρακατσάνη με τίτλο "ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΤΑΜΗΙΣ".
Το βιβλίο τιμάται 30 ευρώ.
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί εις τον ίδιο.
Με συγχωρείς. Θα ήθελα να το προμηθετώ. Σε ποιον και πώς θα απευθυνθώ;
 

kgiakali

Νέο μέλος
#13
Καλησπέρα.μήπως μπορεί κάποιος να ανεβάσει τα περιεχόμενα από τον Α και Β τόμο από τη σειρά βιβλίων "Άπαντα του Πέτρου Μπερεκέτη"?
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#14
Περιεχόμενα των τριών τόμων των Απάντων του Πέτρου Μερεκέτη, όπως καταχωρούνται στους τόμους Β-Γ-Δ της έκδοσης του Χαραλάμπου Καρακατσάνη με τίτλο "ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΤΑΜΗΙΣ".
 

Attachments

Last edited:
#15
Με κάθε ευκαιρία αξίζουν συγχαρητήρια στον σπουδαίοτατο ιεροψάλτη και ταπεινό συνάμα ,αλλα και ακούραστο κύριο Καρακατσάνη. Αν δεν υπήρχε αυτός ο ψαλτικος κόσμος θα γνώριζε τον Μπερεκετη μονο σαν όνομα. Χωρίς βέβαια η τεραστια προσφορά του να εξαντληται σ' αυτή την έκδοση. Κυρ Χαραλάμπη (μαζί με την κυρά Λενη ) να 'στε πάντα καλά.
 
Last edited:
Top