Άξιόν εστίν, ήχος βαρύς τετράφωνος, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

Top