Άξιόν εστίν, ήχος βαρύς διατονικός, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

Top