Άξιον εστίν, ήχος δ΄ (λέγετος), Θ. Φωκαέως

Το ηχητικό είναι απο τον πατρινό χορό "Θ. Φωκαεύς".
 

Attachments

  • 'Άξιον εστίν, ήχος δ' (λέγετος), Θ. Φωκαέως.pdf
    413 KB · Views: 230
  • Άξιον εστί, ήχος δ΄ (λέγετος), Θ. Φωκαέως (απο χορό Θ. Φωκαεύς).mp3
    2.3 MB · Views: 67
Last edited:
Top