«Ἡ πιὸ ἀναγνωρίσιμη χροιὰ ψαλτικῆς φωνῆς ποὺ ἄφησε ἀποτυπώματα καὶ ἔφυγε χωρὶς ἀποχαιρετισμό.» (Δοξαστικὸν Ἑσπερίων Ὑπαπαντῆς - Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
«Ἡ πιὸ ἀναγνωρίσιμη χροιὰ ψαλτικῆς φωνῆς ποὺ ἄφησε ἀποτυπώματα καὶ ἔφυγε χωρὶς ἀποχαιρετισμό.»

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τοῦ μακαριστοῦ Ἄρχοντος.

Ἀνέκδοτες παραδόσεις μαθημάτων ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ, σὲ ἡλικία 52 ἐτῶν.

Τόπος διεξαγωγῆς τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Β. Μ. τῆς Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης, κατὰ τὸ ἔτος 1980, ἦταν ἡ αἴθουσα ποὺ βρισκόταν κάτωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Δεξιᾶς. Δ/ντὴς ἦταν ὁ Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, ἡ δὲ διδασκαλία τῶν μαθημάτων πραγματοποιοῦταν κυρίως ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ ἔκδοση τῆς τρίτομης «Μουσικῆς Συλλογῆς» τοῦ Γεωργίου Πρωγάκη (1909-1911).

Παρατίθεται τὸ Δοξαστικὸν τῶν Ἑσπερίων τῆς Ὑπαπαντῆς «Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη…» (τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ Ἰδιόμελον πεντηκοστάριον), ἐκ τῆς «Πατριαρχικῆς Φόρμιγγος» τοῦ Κων/νου Πρίγγου, σὲ παραλλαγὴ καὶ μέλος ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Χαριλάου Ταλιαδώρου.

Οἱ ἠχογραφήσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν μέρος τῶν πολλῶν ἠχογραφημένων παραδόσεων τοῦ Χαριλάου Ταλιαδώρου, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ ἀρχείου τοῦ Δημητρίου Ῥούμελη, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀγρινίου, ὁ ὁποῖος παρακολουθοῦσε μαθήματα στὴν ὡς ἄνω Σχολή, κατὰ τὴν στέγασή της τόσο κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας Δεξιᾶς, ὅσο καὶ στὴν Ἱ. Μ. Ἁγίας Θεοδώρας.

Σημ.: Οἱ πόρτες τῶν αἰθουσῶν δὲν ἔκλειναν καλῶς, μὲ ἀποτέλεσμα στὴν ἠχογράφηση νὰ ἀκούγονται καὶ τὰ μαθήματα ποὺ πραγματοποιοῦνταν ταυτόχρονα σὲ διπλανὲς αἴθουσες.
 

Attachments

Top