«Ἀκήκοά σου, Χριστέ, τὸ ὄντως παράδοξον» (εἱρμός δ΄ ἤχου, δ΄ ᾠδῆς)

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Μήπως γνωρίζει και μπορεί κάποιος να παραθέσει το κείμενο αυτού του ειρμού; (Για τις ανάγκες μιας εργασίας)
Δεν το βρίσκω σε γνωστές πηγές ούτε στο Ειρμολόγιο του Ευστρατιάδη.
Ευχαριστώ πολύ!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Ἀκήκοά σου Χριστὲ τὸ ὄντως παράδοξον, ὅτι ἀθάνατος ὡς Θεὸς ὁμοιώθης θνητοῖς ἀνθρώποις καὶ ἔμεινας ὅ ἦς καὶ διὰ τοῦτο σου δοξάζω τὴν δύναμιν»(χφφ. εἱρμολόγια Σινὰ 1258 τοῦ ἔτους 1257 φ. 39r, Λειμῶνος 262 ἀρχὲς ιδ’ αἰ. φ. 78r «ὤν Θεὸς», Σινὰ 929 τοῦ ἔτους 1350 φφ. 76v-77r, Σινὰ 934 ιδ’ αἰ. φφ. 110r-v «ὤν Θεὸς», Σινὰ 933 ιδ’ αἰ. φφ. 51v-52r, Beinecke 1124 τοῦ ἔτους 1458 φ. 82r «ὤν Θεὸς»).
 
Top