«μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε»

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
[Ἐπειδή δέν πρόλαβα τό κλείδωμα]​
Τις τελευταίες μέρες έχασα τον ύπνο μου. Ήμουν κατώδυνος έως θανάτου...
Δέν μπορῶ νά μείνω ἀσυγκίνητος στήν παραπάνω δήλωση, τί στιγμή πού μέ τόν Διάκονο, τό λιγώτερο πού μᾶς συνδέει, εἶναι ἡ ἱερωσύνη.
Σίγουρα καί πολλοί ἄλλοι ἔνοιωσαν τό ἴδιο, καί ἀπό ἐκείνους πού μέ ὁποιοδήποτε τρόπο ἔλαβαν μέρος ἤ ὄχι σ᾿ αὐτή τή συζήτηση.

Ἀγαπητέ μου Διάκονε,
Μπορεῖ νά ἔχεις δίκιο —καί δέν μπορῶ νά σέ ἀμφισβητήσω— ὅπως τά βλέπεις τά πράγματα, ἀλλά, πρός Θεοῦ, μπήκαμε στό φόρουμ —ὅπως ἔχω γράψει καί παλαιότερον— ὄχι γιά νά αἰσθανθοῦμε ἔτσι, ἀλλά γιά νά χαιρόμαστε τήν χαρά τῆς ἐπικοινωνίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἀλληλοπροσφορᾶς καί τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ.
Δέν μπορῶ νά νοιώθω ὅτι συνέβη τό παραπάνω σέ σένα ἤ σέ ὅποιον ἄλλον.
Ἐπί τέλους, δέν ἀξίζει τόν κόπο.

Οἱ ὑπεύθυνοι, ὅση δύναμις αὐτοῖς, ἄς φροντίσουν γιά τήν ἀπρόσκοπτη, κοινωνική (κοινωνία τοῦ Θεοῦ) καί εἰρηνική συνύπαρξή μας.

Ὁ Κύριος ἐνῶ εἶπε:

«περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου»

στή συνέχεια πρόσθεσε:

«μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε»
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2

Ὁ Κύριος ἐνῶ εἶπε:

«περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου»

στή συνέχεια πρόσθεσε:

«μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε»
Καλό βέβαια είναι να μή βάζουμε στην ίδια μοίρα το εκούσιον πάθος του Σωτήρος Ιησού Χριστού με τα "πάθη" αϋπνίας του Ιεροδιακόνου.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
«ὠνείδισε αὐτῶν τὴν σκληροκαρδίαν»​
Οι λόγοι του Ευαγγελίου τους οποίους ως κληρικός, με την πατερική του αγάπη, ανεβάζει ο π. Μάξιμος ας ηχήσουν στις καρδιές όλων μας και ιδίως εμού του ελαχίστου.

Δημήτριος Καλπακίδης
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#5
Αφού άνοιξε εδώ ενότητα με το θέμα
«μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε»
παίρνω κι εγώ την ευκαιρία (έσχατος πάντων, κυριολεκτικά και μεταφορικά) να προσθέσω κάτι που όλοι γνωρίζουμε από την πατερική μας παράδοση, ότι:
ίδιο του αγγέλου είναι να μην αμαρτάνει ποτέ, του διαβόλου να αμαρτάνει και να μη μετανοεί ποτέ, και ίδιο του ανθρώπου το να αμαρτάνει και να μετανοεί συνεχώς.​
Αν οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν εναργέστατα την μεταπτωτική μας κατάσταση ως ανθρώπων που μπορούμε να εύκολα να μεταβάλουμε μια συζήτηση γύρω από τον Χριστό και την εκκλησία σε πεδίο ασχήμονος αντιπαράθεσης, άλλο τόσο όμως μια κίνηση μετανοίας και καταλλαγής που τόσο κηρύττει η εκκλησία μας, θα μπορούσε να αποδείξει ότι είμαστε και αναγεννημένοι εν Χριστώ άνθρωποι που μπορούμε να μετανοούμε και να αλλάζουμε ζωή.

Για την αγάπη του Χριστού λοιπόν, αδελφοί, ας ζητήσει καθένας εκ των εμπλεκομένων ένα συγνώμη για εκείνο το κομμάτι στο οποίο τυχόν έσφαλε –κι εγώ πρώτος σας ζητώ εκ βάθους καρδίας συγνώμη από όλους και σας βάζω μετάνοια- και μείνετε όλοι στο φόρουμ αυτό, όπως πριν.
Σωστά λέει ο π. Μάξιμος:
«μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε»
 
Top