[Ερώτηση] «καὶ τὰ ἐξαίρετα τοῦ Σταυροῦ» (Παρασκευή Ε΄ Νηστειών)

Στο παρακάτω τροπάριο (τελευταίο προ του ειρμού της θ΄ ωδής της Παρασκευής της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών) ποια η σημασία της υπογραμμισμένης φράσης ;

Δι' ἡμᾶς ὑπέστη σου, ἕκαστον μέλος πάθημα, πυγμὴν ἡ κάρα, ἡ ὄψις ῥαπίσματα, αἱ χεῖρες προσηλώσεις, καὶ ἡ πλευρὰ τὴν λόγχην, καὶ τὰ ἐξαίρετα τοῦ Σταυροῦ, ἀλλὰ δόξα τῇ ἀρρήτῳ, εὐσπλαγχνίᾳ σου Σωτὴρ ἡμῶν.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἡ στίξη:

Δι᾿ ἡμᾶς ὑπέστη σου, ἕκαστον μέλος πάθημα·
πυγμὴν ἡ κάρα, ἡ ὄψις ῥαπίσματα, αἱ χεῖρες προσηλώσεις, καὶ ἡ πλευρὰ τὴν λόγχην,
καὶ τὰ ἐξαίρετα τοῦ σταυροῦ·​

Ὅπως τό καταλαβαίνω:

Δι᾿ ἡμᾶς ὑπέστη, ἕκαστον μέλος σου πάθημα·
καὶ (ἕκαστον μέλος ἤ) ὅλα τὰ μέλη σου τὰ ἐξαίρετα παθήματα τοῦ σταυροῦ·

Δι᾿ ἡμᾶς ὑπέστης τά πάθη τοῦ σταυροῦ.
Δι᾿ ἡμᾶς ὑπέστης τόν ἐπί σταυροῦ θάνατον.​

ΥΓ. Οἱ εἰδικοί ἄς ψάξουν κάποια σχετική πατερική ἔκφραση.

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Δὲν θυμᾶμαι ποῦ εἶχα διαβάσει ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ sedile ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Κ. Καλοκύρης Τὰ θεαματικὰ δρώμενα τοῦ τελετουργικοῦ τῆς Μεγάλης ἑβδομάδας 2003 σσ. 72-73 (ἐπισυνάπτεται).
 

Attachments

  • Εικόνα (2).jpg
    597.2 KB · Views: 21
Top