«'Ω του παραδόξου θαύματος» (αργό), ήχος α', Γερμανού Νέων Πατρών, εξήγηση Ματθαίου Βατοπαιδινού

#4
Ωραίο είναι για να ψαλει στο τέλος της Θ. Λειτουργίας η μετά τον εσπερινό.... πολύ όμορφο, ευχαριστούμε!
 
Top