«Χαράς μου την καρδίαν», πλ. δ΄ Καλοφωνικός - Σπαρμιώτες πατέρες

#1
«Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρωσον, Παρθένε, ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τὸ πλήρωμα, τῆς ἁμαρτίας τὴν λύπην, ἐξαφανίσασα.»

Προσόμοιο της θ΄ ωδής του μικρού παρακλητικού κανόνος, σε καλοφωνική μελοποίηση.
Είναι διασκευή του μακαριστού π. Νεοφύτου Σκαρκαλά, όπως το έμαθε από τα ψαλτήρια στην Πόλη.
Το ερμηνεύει ο π. Βασίλειος Σπαρμιώτης, όπως το διδάχθηκε από τον παππού του π. Νεόφυτο.

 
Top