[Ερώτηση] «Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής» του Γρ. Στάθη

frephraim

Παλαιό Μέλος
#1
Μοῦ φαίνεται πολὺ ἐνδιαφέρον ἡ σειρὰ τοῦ Γρ. Στάθη: Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ποὺ ἔχει 6-7 τόμους. Ἔχω ὅμως δύο ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὰ περιεχόμενά τους:
1) Περιέχει φωτογραφίες ἀπὸ ὁλόκληρα ἔργα ἢ μόνο ἀπὸ τὴν πρώτη σελίδα τους;
2) Περιέχει ἔργα μόνο στὴν παλαιὰ σημειογραφία ἢ περιέχει ἔργα καὶ στὴ Νέα Μέθοδο;
Μὲ ἄλλα λόγια, θέλω νὰ ξέρω ἂν αὐτοὶ οἱ τόμοι ἔχουν καμιὰ πρακτικὴ ἀξία γιὰ κάποιον ποὺ δὲν ξέρει τὴν παλαιὰ γραφὴ καὶ δὲν ἔχει πρόσβασι στὰ χειρόγραφα ποὺ ἀναφέρονται.

Εὐχαριστῶ.
 
Last edited:

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#2
Μοῦ φαίνεται πολὺ ἐνδιαφέρον ἡ σειρὰ τοῦ Γρ. Στάθη: Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ποὺ ἔχει 6-7 τόμους. Ἔχω ὅμως δύο ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὰ περιεχόμενά τους:
1) Περιέχει φωτογραφίες ἀπὸ ὁλόκληρα ἔργα ἢ μόνο ἀπὸ τὴν πρώτη σελίδα τους;
2) Περιέχει ἔργα μόνο στὴν παλαιὰ σημειογραφία ἢ περιέχει ἔργα καὶ στὴ Νέα Μέθοδο;
Μὲ ἄλλα λόγια, θέλω νὰ ξέρω ἂν αὐτοὶ οἱ τόμοι ἔχουν καμιὰ πρακτικὴ ἀξία γιὰ κάποιον ποὺ δὲν ξέρει τὴν παλαιὰ γραφὴ καὶ ποὺ δὲν ἔχει πρόσβασι στὰ χειρόγραφα ποὺ ἀναφέρονται.

Εὐχαριστῶ.
Οἱ τόμοι δὲν περιέχουν φωτογραφίες ἀπὸ ὁλόκληρα ἔργα· περιγράφονται καὶ ἔργα στὴ Νέα Μέθοδο. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν πρακτικὴ ἀξία των, θὰ ἀπαντοῦσα ἀρνητικά.
 
Top