«Ταμείον Ανθολογίας», Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου, Κωνσταντινούπολη, επίτομο (1838)

#1
Αυτή η σπάνια πρωτότυπη έκδοση (όλο το έργο αποτελείται από ένα τόμο), μνημονεύτηκε εδώ.
Το παλαίτυπο αναρτήθηκε εδώ από τον Σύλλογο Ιεροψαλτών Χαλκιδικής (ακέφαλο).
 
Last edited by a moderator:

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Μήπως μπορεί κάποιος που πρόλαβε να αναρτήσει την έκδοση αυτή, διότι ο σύνδεσμος του Συλλόγου παραπάνω δεν λειτουργεί;
 
Top