«ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ» (Πρακτικά τοῦ Γ' Πανελλ. Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ι. Μ.)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Τά Πρακτικά τοῦ Γ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων κυκλοφορήθηκαν σέ βιβλίο ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία (ἔκδοση Α΄ 2004) μέ τίτλο "ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ", πού ἦταν καί τό θέμα τοῦ Συμποσίου. Τό βιβλίο αὐτό ὑπάρχει ψηφοποιημένο ἐδῶ.

Τά Περιεχόμενα μέ τά ὀνόματα τῶν εἰσηγητῶν καί τά θέματα τῶν εἰσηγήσεων (θέματα πού ἀνήκουν καί στό θεματολόγιο τοῦ Ψαλτολογίου) στίς σσ. 403-404.


 
Top