«Σύντομον Δοξαστάριον», Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, Πέτρου Μ. Εφεσίου, Βουκουρέστι, επίτομο (1820)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Τό Δοξαστάριον τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου, ἐκδοθέν ὑπό Πέτρου Ἐφεσίου στό Βουκουρέστι τό ἔτος 1820.

Μπορεῖτε τό συγκεκριμένο μουσικό βιβλίο νά τό κατεβάσετε ἀπό ἐδῶ.

 
Last edited:
Top