«Περί της εκκλησιαστικής μελοποιίας των αρχαίων βυζαντινών ελλήνων»

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Η ως άνω πραγματεία του Ιωάσαφ, μέλους του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, και ιεροψάλτου στην Κωνσταντινούπολη, συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Συλλόγου την 29η Νοεμβρίου 1876. Περίληψη από την συζήτηση δημοσιεύτηκε στον τόμο ΙΑ΄του περιοδικού του Συλλόγου.
 

Attachments

Top