«Πεντηκοστάριον», Γεωργίου Ε. Ραιδεστηνού, Κωνσταντινούπολη, επίτομο (1886)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Από την Ανέμη:

Πεντηκοστάριον : Περιέχον την από της Παρασκευής της Διακαινησίμου μέχρι της των Αγίων Πάντων Κυριακής Ακολουθίαν συγκειμένην εξ ιδιομέλων των Εσπερίων, Λιτής, Αποστίχων και Αίνων μετά των δοξαστικών αυτών και των και νυν επί τέλους δε και τα ένδεκα δοξαστικά Εωθινά : Μελοποιηθέν και δια τινών άλλων ανεκδότων αρχαίων βυζαντινών μαθημάτων πλουτισθέν / εκδίδοται νυν το πρώτον υπό Γεωργίου Ε. Ραιδεστηνού, 1886

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/8/0/metadata-425-0000103.tkl

Download document (Size: 6180225 bytes, 299 pages)
 
Top