«Πεντηκοστάριον», Γεωργίου Ε. Ραιδεστηνού, Κωνσταντινούπολη, επίτομο (1886)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Από την Ανέμη:

Πεντηκοστάριον : Περιέχον την από της Παρασκευής της Διακαινησίμου μέχρι της των Αγίων Πάντων Κυριακής Ακολουθίαν συγκειμένην εξ ιδιομέλων των Εσπερίων, Λιτής, Αποστίχων και Αίνων μετά των δοξαστικών αυτών και των και νυν επί τέλους δε και τα ένδεκα δοξαστικά Εωθινά : Μελοποιηθέν και δια τινών άλλων ανεκδότων αρχαίων βυζαντινών μαθημάτων πλουτισθέν / εκδίδοται νυν το πρώτον υπό Γεωργίου Ε. Ραιδεστηνού, 1886

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/8/0/metadata-425-0000103.tkl

Download document (Size: 6180225 bytes, 299 pages)
 
Ιδού και σε πολύ μικρότερο μέγεθος για tablet,
με αποκατάσταση των πολλών προβλημάτων οριζόντιας σάρωσης (σειρές κομμένες και μετατοπισμένες).
Οι σελίδες βιβλίου και pdf συμφωνούν ακριβώς και με λεπτομερές ευρετήριο.
 

Attachments

  • 1886_Πεντηκοστάριον Γεωργίου Ραιδεστηνού bkm.pdf
    4 MB · Views: 348
Top