«Πίνακες»

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια συστηματοποίησης-ψηφιοποίησης του υλικού των (έντυπων) καταλόγων των πάσης λογής ελληνικών χειρογράφων μέχρι και τον 16ο αιώνα μ.Χ. Οι Πίνακες (βάση δεδομένων του Ελληνικού Τμήματος του Ινστιτούτου Έρευνας και Ιστορίας των Κειμένων στο Παρίσι, η οποία είναι προσβάσιμη από όλους από το τέλος Ιουνίου του 2008) καταρτίζονται και εμπλουτίζονται συνέχεια με νέα δεδομένα και πληροφορίες που προέρχονται από διάφορα άρθρα και μελέτες πάνω στην χειρόγραφη παράδοση αλλά και από τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-υποδείξεις ενασχολουμένων με τα χειρόγραφα. Η καταλογογράφηση στηρίζεται στο έργο του Marcel Richard και των συνεχιστών του.
Βλ. (στα γαλλικά) παρουσίαση και τρόπο χρήσης των Πινάκων.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή παρατήρηση-διόρθωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε (και στα αγγλικά) γραπτώς μαζί τους (section.grecque@irht.cnrs.fr). Είναι πολύ εξυπηρετικοί.

Για τα λειτουργικά, όμως, κείμενα που σας ενδιαφέρουν μάλλον περισσότερο, δεν θα βοηθηθείτε πάρα πολύ δεδομένου του χάους που επικρατεί στη χειρόγραφη παράδοση.

ΥΓ. Όπως και οι ίδιοι διευκρινίζουν στην αρχική σελίδα, οι Πίνακες πρέπει να χρησιμοποιούνται με επιφύλαξη και σύνεση. Δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την αναζήτηση χειρογράφων στους έντυπους καταλόγους.
 
Last edited:

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
Χριστός Ανέστη!
Ας προσθέσω (απλά επεξηγηματικά) στο παραπάνω μήνυμα του αγαπητού Δημήτρη Ζαγκανά, ότι ο Marcel Richard δημοσίευσε με πολύ μόχθο, επιστημοσύνη, αλλά και αγάπη για τα όπου γης ελληνικά χφφ, στα 1958 το περίφημο Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs, εκδίδοντας στα 1964 και ένα Supplement σε μια προσπάθεια για μεγαλύτερη πληρότητα. Το βασικό αυτό εργαλείο για όσους ασχολούνται με χφφ, εκδόθηκε ξανά με πολλές, ασφαλώς, προσθήκες, στα 1995 από τον Jean-Marie Olivier, ο οποίος αυτό τον καιρό ετοιμάζει ένα Supplement της έκδοσης του 1995.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται αλφαβητικά (κατά πόλη) όλες (ή τουλάχιστον όσες έγινε δυνατόν να εντοπιστούν) οι ανά τον κόσμο συλλογές στις οποίες υπάρχουν και ελληνικά χφφ, ο αριθμός των ελληνικών χφφ που έχουν και ποια δημοσιεύματα (κατάλογοι, συνοπτικές περιγραφές, ή και λιγοστές, έστω, πληροφορίες) αναφέρονται σ' αυτά. Υπάρχει δε η φροντίδα να δίδεται μονολεκτικά το περιεχόμενο των κωδίκων όταν πρόκειται για συλλογές έως 10 ελληνικών χειρογράφων.
Ας μου επιτραπεί να σημειώσω ότι ειδικά για τα μουσικά χφφ υπάρχει η ημέτερη "Βασική βιβλιογραφία για τους χειρόγραφους κώδικες της ψαλτικής", ως τελευταίο τμήμα στο βιβλίο μου Η Ψαλτική Τέχνη" (β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 2008), η οποία είναι εργώδης προσπάθεια πολλών χρόνων και έχει, ασφαλώς, αξιοποιήσει και πάμπολλες πληροφορίες του Repertoire. Αυτή την εργασία μελετά αυτές τις ημέρες ο φίλος Jean-Marie Olivier και έχουμε συνεχή ανταλλαγή μηνυμάτων, ώστε να είναι και από αυτή την άποψη όσο γίνεται πληρέστερο το Supplement.
Ε.Γ.
 
Top