«Ουκ έτσι η Βασιλεία του Θεού», Ήχος α΄, Δοξαστικό Ε΄ Κυριακής των Νηστειών, Δημήτριος Σουρλαντζής

Top