«Οι Ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου», Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 1996.

Top