«Οι Ακολουθίες των Ωρών και των Μεγάλων Ωρών: Ιστορία και Θεολογία» π. Στέφανος Αλεξόπουλος

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἡ ἐμπεριστατωμένη καί ἄκρως ἐνδιαφέρουσα εἰσήγηση τοῦ ἀγαπητοῦ π. Στεφάνου Ἀλεξοπούλου στό ΙΕ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων μέ θέμα «Οι Ακολουθίες των Ωρών και των Μεγάλων Ωρών: Ιστορία και Θεολογία» δημοσιεύθηκε στήν ἔκδοση Πρακτικὰ ΙΕ' Λειτουργικοῦ Συμποσίου «Οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου».
Τόν ἀκοῦμε καί ἀπό ἐδῶ Μέρος Β΄ ἀπό 47΄.
Ἡ εἰσήγηση ἀναρτήθηκε στό δίκτυο σέ δύο μέρη:
Α. «Οἱ Ἀκολουθίες τῆς Πρώτης, Τρίτης, Ἕκτης καὶ Ἐνάτης Ὥρας: Ἱστορία καὶ Θεολογία» στό περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 καί τήν ἐπισυνάπτω ξεχωρισμένη:

View attachment St._Alexopoulos_Akolouthies_Oron.pdf

Β. «Οι Ακολουθίες των Μεγάλων Ωρών: Ιστορία και Θεολογία» στόν σύνδεσμο τοῦ ecclesia.gr καί τήν ἐπισυνάπτω ἐπίσης:

View attachment St_Alexopoulos_akolouthies_m_oron.pdf
 
Top