«Οι Ακολουθίες του Νυχθημέρου στην Ασματική παράδοση» π. Θεόδωρος Κουμαριανός

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Θεοδώρου Κουμαριανοῦ στό ΙΕ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων μέ θέμα «Οι Ακολουθίες του Νυχθημέρου στην Ασματική παράδοση» δημοσιεύθηκε στήν ἔκδοση Πρακτικὰ ΙΕ' Λειτουργικοῦ Συμποσίου «Οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου».
Τόν ἀκοῦμε καί ἀπό ἐδῶ Μέρος Δ΄.
Ἡ εἰσήγηση ἀναρτήθηκε στό δίκτυο στό περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΪΟΣ 2015 καί τήν ἐπισυνάπτω ξεχωρισμένη:

 

Attachments

  • Koumarianos_Theod_Akolouthies_Asmatikou.pdf
    104.6 KB · Views: 127
Top