«Νεώτατον Μουσικόν Εγκόλπιον», Κυριακού Ζαχαριάδου (Βατοπεδινού), Αθήνα, τ. Α΄, Β΄ και Γ΄ (1894)

barth

τάχα και ψάλτης
#21
Κοιτώντας τους καταλόγους συνδρομητών για μια εργασία, έπεσα πάνω σε έναν σκαναρισμένο δεύτερο τόμο του όρθρο ο οποίος έχει παράρτημα περίπου 60 σελίδων με επιμέλεια Ανατολίου μοναχού. Εκεί αναγράφονται και κάποιοι συνδρομητές, κυρίως αγιορείτες, αλλά λείπει μία σελίδα. Μήπως έχει κάποιος αυτό το παράρτημα ή τον τόμο μαζί με το παράρτημα; Ρώτησα τον κ. Χατζηθεοδώρου, γιατί στην καταλογογράφηση δεν αναφέρεται το παράρτημα αυτό, ούτε και κατάλογος συνδρομητών, αλλά δεν το γνώριζε.
 
Top