«Νέον Αναστασιματάριον», Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, Θεοδώρου Φωκαέως, Θεσσαλονίκη, επίτομο (1878)

Top