«Μουσικόν απάνθισμα» Ιωάννου Γ. Ζωγράφου Κέϊβελη (1856 & 1872/3)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Μέ ἀφορμή αὐτό τό θέμα τοῦ @lavtaci ἔψαξα στό Ψ καί στόν ἱστό καί βρῆκα:
1) Στό Ψ ἀναρτηθέν ἀπό @Γιώργος Μ. στήν ἔκδοση τοῦ 1856 (ἐδῶ [pdf 5.1 MB]) καί ἀναφορά ἀπό @Shota γιά τήν ἔκδοση τοῦ 1872 καί β΄ μέρος τοῦ 1873 στήν Ἀνέμη, καθώς καί #24 τοῦ ἰδίου, πού παραπέμπει σέ ἄλλα μηνύματα γι᾿ αὐτό τό θέμα.
2) Στό δίκτυο: Μουσικόν απάνθισμα (Μεδζμουάϊ μακαμάτ) διαφόρων ασμάτων μελοποιηθέντων παρά διαφόρων μελοποιών, τονισθέντων μεν παρά Ιωάννου Γ. Ζωγράφου Κέϊβελη και παρ΄άλλων μουσικοδιδασκάλων. Μέρος πρώτον. Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του τυπογραφείου "Η Ανατολή" Ευαγγελινού Μησαηλίδου, 1872 (Είναι δεμένο μαζί με το Μέρος Β΄ "Μουσικόν απάνθισμα περιέχον διάφορα Ελληνικά άσματα" του ιδίου)
http://medusa.libver.gr/jspui/bitstream/123456789/4263/1/MOUSIKON APANTHISMA_1.jpg
http://medusa.libver.gr/jspui/bitstream/123456789/4263/2/MOUSIKON APANTHISMA_1.pdf

Γιά ὅσες/ους θέλουν νά ἀγοράσουν τό βιβλίο:
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/zografos-keibelis-g-ioannis-14694
https://www.greekbooks.gr/books/mus...inika-melopiithenta-para-diaforon-piiton.html
http://www.orizontesbooks.gr/catalog/product_info.php?products_id=1058

Βιογραφικό
 
Top