«Μουσικόν Εγκόλπιον», Αλεξάνδρου Θεοδώρου Φωκαέως, Θεσσαλονίκη, τ. Β΄ (1869)

#1
Μουσικόν Εγκόλπιον περιέχον τό θεωρητικόν, ἀναστασιματάριον, δοξαστικά καί ἅπασαν τήν ἐκκλησιαστικήν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν, Ἐσπερινού, όρθρου...μαθήματα : εκδίδοται το πρώτον εις τόμους δύο / επιμελώς δε διορθωθέν υπό Αλεξάνδρου Θ. Φωκαέως τ.2

Εν Θεσσαλονίκη, Ἐκ του Τυπογραφείου " Η Μακεδονία", 1869

Ο δεύτερος τόμος υπάρχει στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Μέδουσα».

Υ.Γ: Υπάρχει και στην Ανέμη.
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
Διατίθεται (δια δανεισμού) ο Α΄τόμος, ώστε να σκαναριστεί το βιβλίο σε καλή/υψηλή ποιότητα, και μετά να αναρτηθεί στο διαδίκτυο προς ωφέλεια όλων.
Όποιος μπορεί και ενδιαφέρεται, ας μου αφήσει ΠΜ.
 
Top