«Μουσική Παιδαγωγία» Νικολάου Παγανά, Κωνσταντινούπολη, 1897

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Χαίρετε, έχει κανείς το πιό κάτω βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή;

Βιβλιογραφικά στοιχεία:

Μουσική παιδαγωγία : ήτοι άσματα εκκλησιαστικά, σχολειακά και άλλα διάφορα ερρύθμως μελοποιηθέντα επί τη βάσει της δημώδους ημών μελωδίας προς χρήσιν των παρθεναγωγείων και αρρεναγωγείων.

Συγγραφέας: Παγανάς, Νικόλαος Ε.
Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1897.

Εκτενής βιβλιοκριτική υπάρχει στο Παράρτημα Εκκλ. Αληθείας, τεύχος Β', Ιούνιος 1900, σελ. 7-67. Συνοπτικά:

Μετά από γραπτή καταγγελία του βιβλίου του Παγανά από 20 μουσικοδιδασκάλους της Πόλης πρός το Πατριαρχείο για λόγους διαφθοράς και παραποίησης του παραδοσιακού εκκλησιαστικού μέλους [1], το Πατριαρχείο ζήτησε το 1898 από τους

Γεώργιο Βιολάκη
Ευστράτιο Παπαδόπουλο
Νηλέα Καμαράδο
Γεώργιο Παπαδόπουλο

να συντάξουν έκθεση περί του συγκεκριμένου έργου του Παγανά. Το γράμμα του Πατριαρχείου και η έκθεση των τεσσάρων της επιτροπής δημοσιεύονται αυτούσια στο Παράρτημα. Επίσης δημοσιεύονται γραπτές εκθέσεις άλλων διδασκάλων: Γεωργίου Παχτίκου, Πολυχρόνη Παχείδη, Θεοδώρου Γαϊτανάκη. Όλες οι παραπάνω εκθέσεις κρίθηκαν επιπλέον από «Ειδική τεχνική επιτροπή» του Πατριαρχείου (1899) η οποία δέχθηκε τις απόψεις της προ-επιτροπής των τεσσάρων. Τέλος και ο μουσικός εκκλησιαστικός σύλλογος του Γ. Παπαδόπουλου γραπτώς απεδοκίμασε την έκδοση του Παγανά (1899). Όλα αυτά δημοσιεύονται στο Παράρτημα Εκκλ. Αληθείας (τεύχος Δεύτερο, σελ. 7-67).

Ευχαριστώ.

Σχετικά θέματα/μηνύματα:

Απόπειρες μετατροπής των μουσικών κειμένων σε δίσημο ή τετράσημο ρυθμό
Κριτική περί της καταγραφής του «Θεοτόκε η Ελπίς» σε τρίσημο από Ν. Παγανά

[1] Ο Παγανάς φαίνεται δεν δεχόταν τον τονικό ρυθμό και κατέγραψε τα μέλη εξολοκλήρου σε δίσημο ή τρίσημο αλλάζοντας εδώ και εκεί τις μουσικές γραμμές για να «βγαίνει» ο ρυθμός. Κάτι παρόμοιο φαίνεται να προσπάθησε λίγο αργότερα ο Ιω. Σακελλαρίδης μετατρέποντας μέλη εξ'ολοκλήρου σε τετράσημο ρυθμό π.χ. στην «Ιερά Υμνωδία».
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#2
Βρέθηκε στη σελίδα του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χαλκιδικής εδώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Χαίρετε, έχει κανείς το πιό κάτω βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή;

Βιβλιογραφικά στοιχεία:

Μουσική παιδαγωγία : ήτοι άσματα εκκλησιαστικά, σχολειακά και άλλα διάφορα ερρύθμως μελοποιηθέντα επί τη βάσει της δημώδους ημών μελωδίας προς χρήσιν των παρθεναγωγείων και αρρεναγωγείων.

Συγγραφέας: Παγανάς, Νικόλαος Ε.
Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1897.
Καί ἀπό τήν Ἀνέμη.
 
Top