«Μουσική Κυψέλη», Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Κωνσταντινούπολη, τ. Β΄ (1883)

#1
Πρόκειται για την έκδοση της Κωνσταντινούπολης, η οποία επανεκδόθηκε στην Αθήνα ως Νέα Μουσική Κυψέλη τα έτη 1898-1899.

O δεύτερος τόμος βρίσκεται στο forum του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χαλκιδικής χωρισμένος σε δύο τμήματα:

Τριώδιο
Πεντηκοστάριο
 
Top