«Κατευθυνθήτω η προσευχή μου» - Ήχος πλ. α΄. - π. Πανάρετος Φιλοθεΐτης..

Top