«Και νύν» της Λιτής Αγ. Γεωργίου (όταν πέφτει σε μεθέορτα Μυροφόρων)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Στο Μηναίο στη Λιτή του Αγ. Γεωργίου έλεγε «Και νύν. Της εορτής» αλλά ποιό ακριβώς ιδιόμελο έπρεπε να ψάλλουμε χθές; Απορία ψάλτου. Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Κάποιο ἀπό τά ἰδιόμελα ἤ τό Δόξα... τῆς λιτῆς τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων.
Ἄν τηρήσατε τά Δίπτυχα ἤ τό ΗΟΠ, βλέπεις ποιά ἀπό αὐτά χρησιμοποιήθηκαν στόν ἑσπερινό ἤ στόν ὄρθρο καί δέν τό ξαναλές.
Σ᾿ αὐτές τίς περιπτώσεις τά τυπικά γράφουν καί «οἷον βούλει», ὁπότε ἔχει ἐπιλέξει ὁ τυπικάρης. Μπορεῖ νά ἐπιλέξει καί κάποιο ὁμόηχο τοῦ δοξαστικοῦ, πού στήν προκειμένη περίπτωση τά περισσότερα εἶναι β΄ ἤχου.


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Εμείς "προγραμματίσαμε" να πούμε των Αποστίχων των Αίνων Παρασκευής των Μυροφόρων (αυτό που "χάνεται" στον όρθρο).
 
Top