«Ιστορικές και μορφολογικές παρατηρήσεις στο σημειογραφικό σύστημα της Νέας Μεθόδου» (Σωτήρης Δεσπότης)

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Ο μουσικολόγος Σωτήρης Δεσπότης παρουσιάζει το θέμα: '' Το σημειογραφικό σύστημα της νέας μεθόδου. Ιστορικές και μορφολογικές παρατηρήσεις'', στο Διεθνές Μουσικολογικό και Ψαλτικό Συνέδριο υπό τον τίτλο: ''Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από την Νέα Μέθοδο Γραφής 1814-2014'' (Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2014).
 
Top