«Ιερά Υμνωδία» Ι. Σακελλαρίδη (απόσπασμα γ΄έκδοσης 1923 & α' έκδοση 1902)

ixadin

Ηχάδιν
Έχω αυτό το βιβλίο σκαναρισμένο, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι.

Η πληροφορία που έχουμε (σελ. 9 του pdf) είναι ότι ο εκδότης-συγγραφέας είναι φίλος με τον Ι. Σακελλίωνα (1815- Αθήνα 1891). Ο Σακκελίων πηγαίνει επιμελητής στην Εθνική βιβλιοθήκη το 1883.

Μπορούμε να εικάσουμε από το ότι ο Σακελλίων βοηθά τον εκδότη σε μια παραπομπή σε κώδικα της Εθν. Βιβλιοθήκης ότι το βιβλίο εκδόθηκε (;) ανάμεσα στο 1883 και στο 1891. :rolleyes:

Μάλλον δεν ευσταθούν όμως τα παραπάνω αν σκεφθεί κανείς τα μουσικά βιβλία που κυκλοφορούσαν (δεν είναι τυφλοσούρτες ούτε η χάραξη των σημαδιών είναι τόσο βιομηχανοποιημένη, ούτε διαστολές) :confused:

Άρα; :cool:
 

Attachments

  • biblio.pdf
    4.2 MB · Views: 1,495

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Έχω αυτό το βιβλίο σκαναρισμένο, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι.

Η πληροφορία που έχουμε (σελ. 9 του pdf) είναι ότι ο εκδότης-συγγραφέας είναι φίλος με τον Ι. Σακελλίωνα (1815- Αθήνα 1891). Ο Σακκελίων πηγαίνει επιμελητής στην Εθνική βιβλιοθήκη το 1883.

Μπορούμε να εικάσουμε από το ότι ο Σακελλίων βοηθά τον εκδότη σε μια παραπομπή σε κώδικα της Εθν. Βιβλιοθήκης ότι το βιβλίο εκδόθηκε (;) ανάμεσα στο 1883 και στο 1891. :rolleyes:

Μάλλον δεν ευσταθούν όμως τα παραπάνω αν σκεφθεί κανείς τα μουσικά βιβλία που κυκλοφορούσαν (δεν είναι τυφλοσούρτες ούτε η χάραξη των σημαδιών είναι τόσο βιομηχανοποιημένη, ούτε διαστολές) :confused:

Άρα; :cool:

Σακκελαρίδης.
 

ixadin

Ηχάδιν
Μπορούμε να εικάσουμε από το ότι ο Σακελλίων βοηθά τον εκδότη σε μια παραπομπή σε κώδικα της Εθν. Βιβλιοθήκης ότι το βιβλίο εκδόθηκε (;) ανάμεσα στο 1883 και στο 1891. :rolleyes:

H Ιερά Υμνωδία περιείχε Αναστασιματάριον, αλλά η Α΄ έκδοση αναφέρεται ότι τυπώθηκε το 1902. Το μόνο από τα έργα του Σακελλαρίδη που ταιριάζει είναι η "Οκτώηχος" (1888 και 89) αλλά τυπώθηκε σε ευρωπαϊκή σημειογραφία
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἔλα Χρῆστο πού κάνεις πῶς δέν καταλαβαίνεις τόν Σακελλαρίδη. Καί μόνον ἀπό αὐτά πού γράφει περί τοῦ Φῶς ἱλαρόν...
Πρόκειται γιά τήν πρώτη ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Ὑμνωδίας τοῦ 1901, ὅπως ἔχει γράψει ἐδῶ ὁ Παναγιώτης.
Ἐγώ ἔχω τήν δευτέρα ἔκδοση τοῦ 1914 «ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως», πού δέν ἔχει βέβαια αὐτές τίς ἀλλαγές στό κείμενο τοῦ Φῶς ἱλαρόν, οὔτε αὐτή τήν ὑποσημείωση. Ἡ μελωδία εἶναι ἡ ἴδια καί εἶναι σημαντικές οἱ πληροφορίες γιά τήν ἄποψή του γιά τό «παλαιόν» κ.λπ..

Σημ.: 1) Ἡ ἡμερομηνία ἐκδόσεως δέν ἔχει σχέση μέ τήν πληροφορία πού ἔλαβε προφανῶς σέ προηγούμενα χρόνια.
2) Σχετικά μέ τό Φῶς ἱλαρόν δεῖτε αὐτό τό θέμα.


 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Τώρα πρόσεξα ὅτι τό βιβλίον εἶναι ἐλλιπές, δηλαδή τό μισό.
Ἡ δεύτερη ἔκδοση τοῦ 1914 πού ἔχω ἐκ 495 σελίδων, στήν 270 τελειώνει αὐτό τό πρῶτο μέρος τοῦ ἀναστασιματαρίου (ἐδῶ 180). Ἀκολουθοῦν· Καταβασίαι, Πάσχα ἱερόν, Ἀναστάσεως ἡμέρα, Τάς μυστικάς, Τῶν ἁγίων πατέρων, (β΄ μέρος) Λειτουργία· Ἀντίφωνα, Τυπικά, Μακαρισμοί, Τρισάγιος, Ὅσοι εἰς Χριστόν, Τόν Σταυρόν σου, Πολυχρόνια, Χερουβικά, Ἀπολυτίκια καί Κοντάκια, Λειτουργικά, Ἄξιον ἐστίν ἤ Μεγαλυνάρια, Κοινωνικά· Νεκρώσιμος Ἀκολουθία, Προσόμοια ἤ Πρόλογοι, Ἀνοιξαντάρια, Λειτουργία Προηγιασμένων, Ἐξαποστειλάρια, Ἀκολουθία Γάμου, Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου, Θεοτοκία, Ψυχή μου.

Ὑπάρχουν αὐτά στήν α΄ ἔκδοση καί ἄν ναί, μπορεῖ νά συμπληρωθεῖ τό βιβλίον, ἄν ἔχουν σκαναριστεῖ;

Περί τῆς ἐπανεκδόσεως τῆς β΄ ἐκδόσεως δεῖτε ἐδῶ.


 

ARGITAN

Παλαιό Μέλος
Έχω αυτό το βιβλίο σκαναρισμένο, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι.

Η πληροφορία που έχουμε (σελ. 9 του pdf) είναι ότι ο εκδότης-συγγραφέας είναι φίλος με τον Ι. Σακελλίωνα (1815- Αθήνα 1891). Ο Σακκελίων πηγαίνει επιμελητής στην Εθνική βιβλιοθήκη το 1883.

Μπορούμε να εικάσουμε από το ότι ο Σακελλίων βοηθά τον εκδότη σε μια παραπομπή σε κώδικα της Εθν. Βιβλιοθήκης ότι το βιβλίο εκδόθηκε (;) ανάμεσα στο 1883 και στο 1891. :rolleyes:

Μάλλον δεν ευσταθούν όμως τα παραπάνω αν σκεφθεί κανείς τα μουσικά βιβλία που κυκλοφορούσαν (δεν είναι τυφλοσούρτες ούτε η χάραξη των σημαδιών είναι τόσο βιομηχανοποιημένη, ούτε διαστολές) :confused:

Άρα; :cool:

'Επειδή βλέπω ότι προβληματίζεσθε σχετικά με το από ποιά έκδοση είναι η σελίδα της Ιεράς Υμνωδίας του Σακελλαρίδη,σας ενημερώνω ότι πρόκειται για τήν τρίτη έκδοση τόμος πρώτος τεύχος Β΄'" Αναστασιματάριον" 1923 Εν Αθήναις εκδοτικός Οίκος Δ.& Π.Δημητράκου.
Με την ευκαιρία σας ενημερώνω, επίσης, ότι εντος του έτους θα κυκλοφορήσει ο Β΄τόμος τής Βιβλιογραφίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής του Γεωργίου Χατζηθεοδώρου,(Περιοδος Β΄1900-1999)όπου και θα τα βρείτε όλα αυτά.
 
Last edited by a moderator:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Ὁλόκληρη ἡ α΄ ἔκδοση τοῦ 1902 ἀπό Ψηφιακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης καί τή βιβλιοθήκη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης Διονυσίου Ψαριανοῦ.

http://www.kozlib.gr/collections/view.php?id=E12800
Το ανέβασα εδώ.
Επειδή οι ανωτέρω σύνδεσμοι δεν λειτουργούν, το ανεβάζω εδώ.
 

Attachments

  • Ιερά Υμνωδία Ι. Σακελλαρίδη (1902).pdf
    22.1 MB · Views: 88
Top