«Θεοτόκε Παρθένε» κλπ, Απολυτίκια Κατανυκτικών Εσπερινών υπό Κων. Πρίγγου

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Ένα υπέροχο δώρο μου έκανε προ ολίγου ο φίλος Δημήτρης Σκρέκας στέλνοντάς μου το χειρόγραφο με τα Απολυτίκια των Κατανυκτικών Εσπερινών «Θεοτόκε Παρθένε», «Βαπτιστά του Χριστού» κλπ όπως τα έγραψε το πιθανότερο ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Πρίγγος το 1954 για τη χορωδία του Συνδέσμου Μουσικοφίλων. Με την άδειά του, το επισυνάπτω. Ευχαριστίες άπειρες!

Να πούμε, ακόμη, ότι υπάρχει στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, και συγκεκριμένα εδώ, δακτυλογράφηση των ύμνων αυτών από τον κ. Αργύρη Σφήκα από χειρόγραφο του Πρίγγου το 1953. Τα μέλη, εντούτοις, έχουν κάποιες διαφορές από της επόμενης χρονιάς. Η δακτυλογραφημένη μορφή, πάντως, ταυτίζεται απολύτως με το μέλος που ακούμε στο δίσκο αυτό του Συνδέσμου όπου χοραρχεί ο Στανίτσας. Υπάρχει δακτυλογραφημένο στην ίδια ιστοσελίδα και το «Πάντων προστατεύεις» εδώ, πάλι από χειρόγραφο του Πρίγγου το 1953.
 

Attachments

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#2
Ένα υπέροχο δώρο μου έκανε προ ολίγου ο φίλος Δημήτρης Σκρέκας στέλνοντάς μου το χειρόγραφο με τα Απολυτίκια των Κατανυκτικών Εσπερινών «Θεοτόκε Παρθένε», «Βαπτιστά του Χριστού» κλπ...
Τα οποία παραθέτει ο Β. Νικολαΐδης στον Κατανυκτικό Εσπερινό, σσ. 57-59, επεμβαίνοντας στην τελική κατάληξη. Ευχαριστίες εις αμφοτέρους!

...υπάρχει στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, και συγκεκριμένα εδώ, δακτυλογράφηση των ύμνων αυτών από τον κ. Αργύρη Σφήκα από χειρόγραφο του Πρίγγου το 1953. Τα μέλη, εντούτοις, έχουν κάποιες διαφορές από της επόμενης χρονιάς. Η δακτυλογραφημένη μορφή, πάντως, ταυτίζεται απολύτως με το μέλος που ακούμε στο δίσκο αυτό του Συνδέσμου όπου χοραρχεί ο Στανίτσας. ...
Είναι απορίας άξιον γιατί δεν προτιμήθηκε η εκδοχή του 1954, η οποία συγγενεύει με αυτήν στο Μουσικόν Τριώδιον του Στανίτσα.
 
Top