«Ευτέρπη», Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος/Θεοδώρου Φωκαέως, Κωνσταντινούπολη, 1830

Top