«Επί σοι χαίρει...» Ξ. Κορώνη (συντμ. Μ. Βασιλείου)

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Αρκετά ιδιαίτερο μέλος, με όμοιες μουσικές φράσεις με τη γνωστή σύντμηση του Ιωάννου πρωτοψάλτου σε αυτό του πρώτου ήχου. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να γίνει κατανοητό σαν άκουσμα χωρίς ένα καλό ισοκράτημα που να δείχνει την κάθε εναλλαγή. Πιθανότατα η μελική ανάπτυξη της αυτούσιας σύνθεσης να μην είχε τόσο "απότομες" όπως παρατηρούνται ηχητικές εναλλαγές, διότι θα υπήχε ο χρόνος και ο χώρος να γίνει ομαλότερα. Επί τη ευκαιρία, μήπως υπάρχει κάπου η αυτούσια σύνθεση του Κορώνη; Σε καμία εξήγηση του Χουρμουζίου ίσως; Αν υπήρχε, θα ήταν πιστεύω χρήσιμη μία διασταύρωση για να δούμε πως γινόταν οι συντμήσεις, όπως έχουμε δει σε παρόμοια κείμενο.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#3
Αρκετά ιδιαίτερο μέλος, με όμοιες μουσικές φράσεις με τη γνωστή σύντμηση του Ιωάννου πρωτοψάλτου σε αυτό του πρώτου ήχου. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να γίνει κατανοητό σαν άκουσμα χωρίς ένα καλό ισοκράτημα που να δείχνει την κάθε εναλλαγή. Πιθανότατα η μελική ανάπτυξη της αυτούσιας σύνθεσης να μην είχε τόσο "απότομες" όπως παρατηρούνται ηχητικές εναλλαγές, διότι θα υπήχε ο χρόνος και ο χώρος να γίνει ομαλότερα. Επί τη ευκαιρία, μήπως υπάρχει κάπου η αυτούσια σύνθεση του Κορώνη; Σε καμία εξήγηση του Χουρμουζίου ίσως; Αν υπήρχε, θα ήταν πιστεύω χρήσιμη μία διασταύρωση για να δούμε πως γινόταν οι συντμήσεις, όπως έχουμε δει σε παρόμοια κείμενο.
Τω αντιγραφεί η χάρις και ο έπαινος...
 
Top