«Δοξαστάριον Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου», Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, Κωνσταντινούπολη, τ. Β΄ (1857)

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#3
Ο α' τόμος δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ σαν ανεξάρτητο βιβλίο. Το τμήμα του Τριωδίου είναι διαθέσιμο μαζί με το Πεντηκοστάριο στην δεύτερη έκδοση του 1895. Λεπτομέρειες εδώ.
 
Top