«Βυσσινόγραφο» Πασαπνοάριο (Ευαγγελίου) Όρθρου Πέτρου Λαμπαδαρίου Ήχος Πλ. Β'

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Χαιρετώ όλους,

Γνωρίζει κανείς που βρίσκεται το «βυσσινόγραφο» αργό πασαπνοάριο του Πέτρου σε ήχο Πλ. Β΄που αναφέρει ο Γ. Παπαδόπουλος στο συννημένο;

Ευχαριστώ.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Πρός συμπλήρωσιν: Γρηγόριος 
Γ.
 Ἀναστασίου. Τὰ 
Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου ὡς καλοφωνικὲς 
συνθέσεις·
 σκέψεις 
ποὺ γεννιοῦνται
 γιὰ τὴν σκοπιμότητα
 τοῦ καλοφωνικοῦ 
μέλους 
γενικότερα.

Ξηρ.
368,
378r/
Ξεν.
105,
86r/
Merlier
6,
74r/
Λειμ.
341,
77v/
Ξηρ.
412,
8v/
Δοχ.
341,
151r/
Ξεν.
148,
45v/
Ξεν.
172,
163v/
Παντ.
906,
132v/

Οἱ εἰδικότεροι ἄς ἀπαντήσουν.​
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#3
Στην Ανθολογία Πέτρου Εφεσίου υπάρχουν δύο εις ήχον πλ. β΄ Αργά Πασαπνοάρια Ευαγγελίου του Πέτρου. Δεν γνωρίζω αν είναι ένα εξ αυτών.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#4
Και στην Πανδέκτη υπάρχουν τα τρία αργά Πασαπνοάρια του Πέτρου Πελοποννησίου, και στην Ανθολογία του Εφεσίου, και στα Ταμεία Ανθολογίας, τουλάχιστον το ένα από τα δύο του πλ. β'. Τώρα, για ποιο από τα δύο του πλ. β' είναι το βυσσινόγραφον, ας μας ενημερώσουν οι ειδικότεροι.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#5
Στην Ανθολογία Πέτρου Εφεσίου υπάρχουν δύο εις ήχον πλ. β΄ Αργά Πασαπνοάρια Ευαγγελίου του Πέτρου. Δεν γνωρίζω αν είναι ένα εξ αυτών.
Κατά τον κ. Αναστασίου είναι. Γράφει συγκεκριμένα:

Ἀμέσως
 μετὰ
 ὁ 
Πέτρος
 Πελοποννήσιος 
παρέδωκε
 τρεῖς
 ἐμμελέστατες συνθέσεις
 Πασαπνοαρίων, 
δύο
 σὲ
 ἦχο
 πλ.
 β΄
καὶ
 μιὰ
 σὲ
 ἦχο 
πλ.
δ΄. Ἕνα
 ἐξ
 αὐτῶν
 τῶν 
Πασαπνοαρίων
 εἶναι
 τὸ
 περίφημο
 βυσσινόγραφο· τὸ
 γιατὶ
 ὀνομάστηκε
 ἔτσι
 ἐξηγεῖ
 ὁ
 Γεώργιος 
Παπαδόπουλος 
ἔχοντας 
ἤδη
 διηγηθεῖ
 τὰ
 πρὸ
 τῆς
 προσαγωγῆς
 τοῦ 
Πέτρου
 σὲ 
δίκη
 ὅπου
 παρίστανε
 τὸν 
φρενοβλαβῆ,
 ἐπειδὴ
 προηγουμένως
 εἶχε
 ψάλει
 τὸ
 «σελὰκ» ἀπὸ
 μιναρέ.
 «Οἱ
 δικασταί, 
πιστεύσαντες 
ὅτι
 παρεφρόνησεν
 ὁ
 ἡμέτερος
 μουσικοδιδάσκαλος 
ἐνέκριναν 
νὰ
 ὁδηγηθῇ
 εἰς
 τὸ
 ἐν
 Ἐγρη καπου
 τότε 
εὑρισκόμενον 
ἐθνικὸν
 φρενοκομεῖον,
 ἔνθα 
τὰ
 πάντα 
ἐχορηγοῦντο 
αὐτῷ, κελεύσει
 σουλτανικῇ,
 πλὴν 
χάρτου
 καὶ
 μελάνης. 
Καὶ
 τὴν 
ἔλλειψιν 
ταύτην 
ἐθεράπευσεν 
ὁ 
εὐφυὴς
 Πέτρος,
 διότι
 παρὰ
 μὲν
 τῶν
 ἐπισκεψαμένων
 αὐτὸν 
μαθητῶν
 τῆς 
παρακειμένης 
σχολῆς 
Ἐγρή καπου 
ἐλάμβανε
 χάρτην,
 ἐκ 
δὲ
 τῶν 
προσενεχθέντων 
αὐτῷ 
βυσσίνων
ἐ σχημάτισε 
μελάνην 
καὶ
 διὰ 
τοῦ
 μίσχου
 αὐτῶν 
ἔγραψε 
τὸ 
εἰς
 ἦχον
 πλάγιον
 τοῦ
 δευτέρου
 ἀργὸν
 πασαπνοάριον
 τοῦ
 ὄρθρου,
τὸ 
καὶ
 βυσσινόγραφον 
καλούμενον».
 
Top