«Βυζαντινά Πάθη» του Μιχάλη Αδάμη

Η πανεπιστημιακή χορωδία στο έργο του Μιχάλη Αδάμη "Τα Πάθη " και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους , του ευαγγελιστή ο μακαρίτης πρωτοψάλτης του μητροπολιτικού ναού Θεσ/νικης Ζαχαρίας Πασχαλίδης και στον ρόλο του Ιησού ο Άρχων Χαρίλαος Ταλιαδώρος .
Η ηχογράφηση είναι πολύ παλαιά (και σπάνια) , εικάζω της δεκαετίας του 60 , όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς και από την χροιά της φωνής των πρωταγωνιστών .
Εάν κάποιος έχει περισσότερα στοιχεία ας τα καταθέσει .
Το όλο έργο είναι -αναγκαστικά- σπασμένο σε track.
σε αυτό το μηνυμα η α πλευρα της κασσέτας

Και αυτή η ηχογράφηση από το αρχείο του Ηλία Χριστοδούλου
 

Attachments

 • Κομμάτι2.mp3
  8.3 MB · Views: 148
Last edited:
η συνέχεια από την β πλευρά της κασσέτας
όποιος θέλει μπορεί να το επεξεργαστεί και να μας το δώσει εννιαίο .
 

Attachments

 • Κομμάτι1.mp3
  5.1 MB · Views: 106
 • Κομμάτι2.mp3
  6.9 MB · Views: 87
 • Κομμάτι3.mp3
  1.1 MB · Views: 61
 • Κομμάτι4.mp3
  3.4 MB · Views: 69
 • Κομμάτι5.mp3
  1.7 MB · Views: 63
 • Κομμάτι6.mp3
  2.2 MB · Views: 72
 • Κομμάτι7.mp3
  3.8 MB · Views: 74
Η πανεπιστημιακή χορωδία στο έργο του Μιχάλη Αδάμη "Τα Πάθη " και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους , του ευαγγελιστή ο μακαρίτης πρωτοψάλτης του μητροπολιτικού ναού Θεσ/νικης Ζαχαρίας Πασχαλίδης και στον ρόλο του Ιησού ο Άρχων Χαρίλαος Ταλιαδώρος .
Η ηχογράφηση είναι πολύ παλαιά (και σπάνια) , εικάζω της δεκαετίας του 60 , όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς και από την χροιά της φωνής των πρωταγωνιστών .
Εάν κάποιος έχει περισσότερα στοιχεία ας τα καταθέσει .
Το όλο έργο είναι -αναγκαστικά- σπασμένο σε track.
σε αυτό το μηνυμα η α πλευρα της κασσέτας

Και αυτή η ηχογράφηση από το αρχείο του Ηλία Χριστοδούλου

Η πρεμιέρα πάντως έγινε στην Θεσσαλονίκη το '68
http://invenio.lib.auth.gr/record/103439/files/arc-2008-41113.pdf
 

Εὐχαριστοῦμε πολύ τόν Ἀπόστολο γιά τήν σπάνια ἠχογράφηση, ἀλλά καί τόν Ἀντώνιο γιά τό πρόγραμμα, τό ὁποῖο ἐπισυνάπτω σέ ἀρχεῖο καί τό ὁποῖο μᾶς καθοδηγεῖ στό τί ἀκοῦμε ἀπό τίς ἀναρτήσεις.
Νά σημειώσουμε προκαταβολικά ὅτι ὄντως στόν ρόλο τοῦ Χριστοῦ σ᾿ αὐτή τήν ἠχογράφηση εἶναι ὁ Χ. Ταλιαδῶρος καί ὄχι ὅ,τι λέει τό πρόγραμμα.
Δυστυχῶς ἡ ἠχογράφηση διασώζει ἀπό τό μέσον τοῦ 2ου μέρους μέχρι καί τοῦ τέλους τοῦ 3ου. Μήπως σέ ἄλλη κασέτα ἔχεις, Ἀπόστολε, τό 1ο μέρος μέχρι τά μέσα τοῦ 2ου;
Σ᾿ αὐτά πού ἀνέβασε ὁ Ἀπόστολος ἀρχίζουμε:
- ἀπό τό Κομμάτι 2 τοῦ #1, ὅπου ἔχουμε ἀπό τό 2ο μέρος καί ἀπό τόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη... ἕως τό Ἤδη βάπτεται... ὄχι ὁλόκληρο.
- πηγαίνουμε στό Κομμάτι 1 τοῦ #2 (πού εἶναι ἴδιο μέ τό Κομμάτι 1 τοῦ #1), ὅπου ἡ συνέχεια τοῦ Ἤδη βάπτεται... ἕως (μετά τό Ἐξέδυσάν με) ΕΥΑΓΓ.: ...ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.
- Κομμάτι 2 συνέχεια Ὡς πρόβατον ἕως Ὁ μαθητὴς ἠρνήσατο.
- Κομμάτι 3 συνέχεια ΧΡΙΣΤΟΣ: Ἀμήν λέγω σοι ἕως Τὸν ληστὴν αὐθημερόν.
- Κομμάτι 4 Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ἕως ΕΥΑΓΓ.: ...εἰς τὰ ἴδια.
- Κομμάτι 5 Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου ἕως Οἴμοι θεῖον τέκνον.
- Κομμάτι 6 Οἴμοι φῶς τοῦ κόσμου... ἕως ...Δεσπότην ὁρῶν σταυρούμενον.
- Κομμάτι 7 Πᾶσα ἡ κτίσις ἕως Ἐξηγόρασας ἡμᾶς τήν πρώτη φορά.​

 

Attachments

 • arc-2008-41113.pdf
  880.8 KB · Views: 93
Όντως δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα με την σειρά των συνημμένων .

Επισυνάπτω σε αυτό το μήνυμα την αρχή από το πρώτο μέρος που λείπει και συγχωρήστε με για την αναστάτωση


Υ.Γ
το εξηγόρασας το έχω μια φορά (από τον βυζαντινό χορό ) . τις κωδονοκρουσίες τις αφαίρεσα γιατί δεν ακούγεται τίποτα , μόνο βαβούρα .
 

Attachments

 • αρχη.mp3
  19.8 MB · Views: 90
Last edited:

Εὐχαριστοῦμε πολύ τόν Ἀπόστολο γιά τήν σπάνια ἠχογράφηση, ἀλλά καί τόν Ἀντώνιο γιά τό πρόγραμμα, τό ὁποῖο ἐπισυνάπτω σέ ἀρχεῖο καί τό ὁποῖο μᾶς καθοδηγεῖ στό τί ἀκοῦμε ἀπό τίς ἀναρτήσεις.
Νά σημειώσουμε προκαταβολικά ὅτι ὄντως στόν ρόλο τοῦ Χριστοῦ σ᾿ αὐτή τήν ἠχογράφηση εἶναι ὁ Χ. Ταλιαδῶρος καί ὄχι ὅ,τι λέει τό πρόγραμμα.
Δυστυχῶς ἡ ἠχογράφηση διασώζει ἀπό τό μέσον τοῦ 2ου μέρους μέχρι καί τοῦ τέλους τοῦ 3ου. Μήπως σέ ἄλλη κασέτα ἔχεις, Ἀπόστολε, τό 1ο μέρος μέχρι τά μέσα τοῦ 2ου;
Σ᾿ αὐτά πού ἀνέβασε ὁ Ἀπόστολος ἀρχίζουμε:
- ἀπό τό Κομμάτι 2 τοῦ #1, ὅπου ἔχουμε ἀπό τό 2ο μέρος καί ἀπό τόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη... ἕως τό Ἤδη βάπτεται... ὄχι ὁλόκληρο.
- πηγαίνουμε στό Κομμάτι 1 τοῦ #2 (πού εἶναι ἴδιο μέ τό Κομμάτι 1 τοῦ #1), ὅπου ἡ συνέχεια τοῦ Ἤδη βάπτεται... ἕως (μετά τό Ἐξέδυσάν με) ΕΥΑΓΓ.: ...ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.
- Κομμάτι 2 συνέχεια Ὡς πρόβατον ἕως Ὁ μαθητὴς ἠρνήσατο.
- Κομμάτι 3 συνέχεια ΧΡΙΣΤΟΣ: Ἀμήν λέγω σοι ἕως Τὸν ληστὴν αὐθημερόν.
- Κομμάτι 4 Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ἕως ΕΥΑΓΓ.: ...εἰς τὰ ἴδια.
- Κομμάτι 5 Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου ἕως Οἴμοι θεῖον τέκνον.
- Κομμάτι 6 Οἴμοι φῶς τοῦ κόσμου... ἕως ...Δεσπότην ὁρῶν σταυρούμενον.
- Κομμάτι 7 Πᾶσα ἡ κτίσις ἕως Ἐξηγόρασας ἡμᾶς τήν πρώτη φορά.​


Το έργο ανέβηκε πολλές φορές (ακόμα και τον ίδιο χρόνο) στην Θεσσαλονίκη, με όχι πάντα τους ακριβώς ίδιους ερμηνευτές ούτε την ίδια σύνθεση σε χορωδία κτλ. Στα ψηφιοποιημένα αρχεία του Αριστοτελείου υπάρχουν πολλά σχετικά δημοσιεύματα εφημερίδων. Την πρεμιέρα επεσήμανα για την ιστορία και για να ξέρουμε πότε περίπου και τι ακούμε. (Κάπου έχω και τον δίσκο με ψάλτες τον Κετσετζή και τον Αγγελόπουλο...αλλά που;...)
 
Δέν ξέρω ἄν σ᾿ αὐτή τήν ὑποενότητα ἀνήκει τό θέμα.
Ἄς παραπέμψουμε καί ἀπό ἐδῶ στίς ἀναρτήσεις τοῦ Δημήτρη Παπαζέτη στήν ὑποενότητα τοῦ Ἄρχοντος Χαριλάου.

Μέ Λυκοῦργο βρῆκα ἀνακοίνωση τό 1985 (Κ΄ Δημήτρια)
http://invenio.lib.auth.gr/record/105166?ln=el
http://invenio.lib.auth.gr/record/105166/files/arc-2008-42763.pdf
 
Back
Top