«Ύμνος ο Ακάθιστος», Ιωάννου Θ. Σακελλαρίδου, Αθήνα, επίτομος (1926)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
[Σημ. συντ. (π. Μ.)] Αντιγραφή από εδώ και δημιουργία νέου θέματος.

Ἀπό αὐτά πού ἔχει ἀνεβάσει ὁ Βασίλης στό rapidshare μόνον τό πρῶτο λειτουργεῖ, πού εἶναι ἕνα μεγάλο ἀρχεῖο καί περιλαμβάνει καί τά 7 φυλλάδια (ὄχι τό Α΄ μόνον), τά ὁποῖα εἶναι σέ εὐρωπαϊκή σημειογραφία καί κάποια ἐκ τῶν ὁποίων ὑπάρχουν στήν Ἀνέμη, ὅπως βλέπετε σέ προηγούμενο μήνυμα τοῦ master_yianni.
Ἀπό τά ὑπόλοιπα ἐπισυνάπτω τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο. Ἡ Μ. Ἑβδομάς ὑπάρχει ἐδῶ (καί τά δύο τεύχη).

Σημ.: Παρατηρήθηκε ὅτι κάποια ἔργα ἐδῶ εἶναι πρό τοῦ 1900, σύμφωνα μέ τήν ἀρχειοθέτηση τοῦ Ψαλτολογίου. Ἄς εἶναι κι ἐδῶ ἀφοῦ εἶναι ὑπό τό ὄνομα τοῦ συγγραφέα, ὁ ὁποῖος κεῖται στό μεταίχμιο τῶν δύο αἰώνων. Ἄλλα ὑπάρχουν στήν ἑνότητα τοῦ 19ου αἰ..

 

Attachments

Last edited:
Top