[Ερώτηση] «Όσοι εις Χριστόν» στη θ. λειτουργία αντί τρισαγίου – αρχαιότερη μουσική καταγραφή και σε ποιόν ήχο

RomanosHannat

Νέο μέλος
#1
Καλημέρα σας.
Έχω ένα μουσικό ερώτημα περι αυτού του ύμνου.
Μπορεί κανείς να με βοηθήσει να μάθουμε πως μπήκε αυτός ο ύμνος στην Θ.Λ. αντι το τρισάγιον, με τον ήχο πρώτο και αν ψέλνεται σε άλο ήχο, και ἅν ξέρει κανείς το πιό παλαιό μουσικό χειρόγραφο που περιέχει αυτό το ύμνο;
Ποιό είναι το πιό παλαιό μουσικό μάθημα αυτού του ύμνου αν ξέρει κανέις;
Θα με βοηθήστε πολύ
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Μπῆκε στὶς βαπτισματικὲς λειτουργίες (Μ. Σάββατο, Θεοφάνεια, Πεντηκοστή) γιὰ νὰ καλύψει τὴν εἴσοδο τῶν νεοφωτίστων ἀπὸ τὸ βαπτιστήριο στὴν ἐκκλησία, δηλαδὴ τὸν κυρίως ναό.

Μαρτυρεῖται στὸ Γεωργιανό-Ἱεροσολυμιτικὸ κανονάριο τοῦ ζ’ αἰῶνος γιὰ τὸ Μ. Σάββατο (ἔκδοση μετάφρασης στὰ Ἑλληνικὰ Νέα Σιὼν τ. 14 (1914) σ. 312).

Ὡς ἦχος του μαρτυρεῖται ὁ πλ. α’

(τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 ἔκδ. J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 2 στὸ Orientalia Cristiana Analecta 166 Roma 1963 σ. 94 καὶ στὰ ἑξῆς μουσικὰ χφφ. (Ε. Σπυράκου Οἱ χοροὶ ψαλτῶν κατὰ τὴν βυζαντινὴ παράδοση 2008 σσ. 396-397) Σινὰ 1294 α’ τέταρτο τοῦ ιδ’ αἰ. φ. 85v, Μ. Λαύρας Ι 185 μέσα ιδ’ αἰ. φ. 226v, Σινὰ 1311 β’ ἥμισυ ιδ’ αἰ. φ. 83r ΕΒΕ 2406 τοῦ ἔτους 1453 φ. 220v καὶ τὸ χφ. ΜΠΤ 704 ἐξήγηση τῆς παλαιᾶς παπαδικῆς ἀπὸ τὸν Χουρμούζιο τοῦ 1819 φ. 291r).
 
Top