«Άξιον εστίν» πλ. Α΄ εναρμόνιος Μισαήλ Μισαηλίδου

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
«Ἄξιον ἐστὶν» εἰς σπάθιον μέλος Μισαὴλ Μισαηλίδου
Ήχος μικτός κατά τα βιβλία και πλ.Α΄εναρμόνιος κατά τον Αθ.Καραμάνη στην διασκευή υπό του ιδίου, την οποία και ακούμε.
 
Top