᾿Εκπομπές ἔτους 2013

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
Ἀρχίζουμε, σύν Θεῷ, νά ἀναρτοῦμε τίς ἐκπομπές τοῦ 2013. Ὁ ἀγαπητός φίλος Νίκος Νικολάου κάνει σωστές ἐπιλογές στήν ἑβδομαδιαία ἐκπομπή του στόν ρ/σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐδῶ θά βρεῖτε τήν πρώτη ἐκπομπή τοῦ ἔτους, συνέπεσε ἀνήμερα τῶν Θεοφανείων, 6 Ἰανουαρίου 2013.

 • τέσσερα ἰδιόμελα τοῦ Ἁγιασμοῦ σέ πλάγιο τοῦ τετάρτου. [Φώτιος Γιαννακάκης].
 • Κατευθυνθήτω... ἀργό καί δύο ἑσπέρια ἀναστάσιμα πλαγίου τετάρτου. [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • ἰδιόμελα αἴνων Θεοφανείων, ἦχος πρῶτος. [Γρηγόριος Νταραβάνογλου].
 • Ἄξιον ἐστίν... Πρίγγου σέ πλάγιο τέταρτο. [Κων/νος Γιαννοῦτσος, 2-8-1988, συμψάλλει ὁ Θεόδωρος Βασιλείου].
 • χερουβικό πλαγίου δευτέρου. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Θεοφάνεια 1993 στήν Ἁγία Σοφία Θεσ/κης].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#2
Γιά τό ἔτος 2013 ἡ δεύτερη ἐκπομπή περιελάμβανε πολλούς καί λίαν ἀξιόλογους ὕμνους. Ἴσως μοναδική περίπτωση πού χώρεσαν τόσα διαμάντια σέ ἕνα ἡμίωρο. Κατεβάζετε ἐδῶ.

 • Ὦ, θεία καί ἱερά... Ἐξεχύθη ἡ χάρις... [χορωδία ἱεροψαλτῶν Λαρίσης ὑπό τόν Ἰωάννη Κεσσάκη].
 • Ἐλευθέρα μέν ἡ κτίσις... ἀργή καταβασία. [χορωδία ἱεροψαλτῶν Θεσ/κης ὑπό τόν Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, 1970].
 • Νάματα ἰορδάνεια... [χορωδία Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/λεως ὑπό τόν Γεώργιο Τσαούση].
 • Ὅσοι εἰς Χριστόν... Δύναμις Ἀθανασίου Καραμάνη. [χορωδία Ἐμμανουήλ Δασκαλάκη, Δημήτρια 28-11-2005].
 • Ἐπί σοί χαίρει... Θεοδοσίου Γεωργιάδου σέ ἦχο πρῶτο τετράφωνο. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • Ἰορδάνη ποταμέ... Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ... [Ἐμμανουήλ Χατζημᾶρκος].
 • δύο ἰδιόμελα αἴνων Θεοφανείων σέ πρῶτο ἦχο. [Φώτιος Κετσετζῆς].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#3
Βρισκόμαστε στήν Κυριακή 20ή Ἰανουαρίου 2013. Ἀπό τήν ἐκπομπή τοῦ Νίκου Νικολάου στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μεταδόθηκαν τά ἑξῆς μέλη:

 • καταβασίες Ὑπαπαντῆς. [χορωδία Γρηγορίου Νταραβάνογλου].
 • χερουβικό πλαγίου τετάρτου, σύνθεσις Κων/νου Πρίγγου. [Ἀθανάσιος Πέττας].
 • Δύναμις σύντομο δευτέρου ἤχου. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • Τοῦ δείπνου σου... σέ πλάγιο τοῦ πρώτου, μέλος Κυριαζῆ Νικολέρη. [χορωδία ἱεροψαλτῶν Βόλου ὑπό τήν χοραρχία τοῦ μελοποιοῦ, Βόλος, 12-1-1990].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#4
Σήμερα ἀνεβάζω στό διαδίκτυο τήν ἑπόμενη ἐκπομπή τοῦ Νίκου Νικολάου στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Πάντα σέ ἄριστη ποιότητα, μπορεῖτε νά τήν βρεῖτε ἐδῶ [δεξί κλικ = ἀποθήκευση].

 • Εἰς τό ὄρος... [Δημήτριος Νεραντζῆς].
 • πεντάηχα Κύριε ἐλέησον Νηλέως Καμαράδου. [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • Δόξα... Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη... μέλος Κων. Πρίγγου. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • χερουβικό πρώτου ἤχου. [Ἀθανάσιος Βουγιουκλῆς].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#5
Βρισκόμαστε στήν Κυριακή 3η Φεβρουαρίου καί χαιρόμαστε νά ἀκοῦμε τήν ἐκπομπή πού ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει μέ μπόλικο μεράκι ὁ ἀγαπητός συνάδελφος Νίκος Νικολάου.

 • αἴνοι πρώτου ἤχου. [Κωνσταντῖνος Γιαννοῦτσος].
 • Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι... μέλος Θρ. Στανίτσα. [χορωδία Εὐαγγέλου Μένεγα].
 • τρισάγιο β΄ ἤχου, Δύναμις Κρητός. [Ἀθανάσιος Καραμάνης, 1965].
 • χερουβικό πρώτου ἤχου. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, 25-4-1993].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#6
Τήν Κυρικαή 10η Φεβρουαρίου 2013 εἴχαμε τρίτο ἦχο κι ἔτσι ὅλα τά μέλη πού παρουσίασε ὁ Νίκος Νικολάου στήν ἐκπομπή του ἦταν τοῦ ἤχου αὐτοῦ. Νομίζω ὅτι πρόκειται γιά δυνατές ἑρμηνεῖες, πού ἀξίζει νά κατεβάσετε στόν ἡ/υ σας.

 • αἴνοι τρίτου ἤχου. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Ἁγία Σοφία Θεσ/κης, 10-5-1993].
 • Αἰνεῖτε... μέλος Ἰακώβου & Χαρᾶς τά πάντα... [χορωδία Θρ. Στανίτσα στό Hilton].
 • χερουβικό γ΄ ἤχου, σύνθεσις Ταλιαδώρου. [Νικόλαος Νικολάου, Ἁγία Σοφία Ψυχικοῦ].
 • στίχοι δοξολογίας Ἰακώβου σέ τρίτο ἦχο. [χορωδία ἱεροψαλτῶν Βόλου ὑπό τόν Κυριαζῆ Νικολέρη, 12-1-1990].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#7
Τρεῖς ὕμνους μετέδωσε μέσῳ τῆς ἐκπομπῆς του ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ Νίκος Νικολάου στίς 17 Φεβρουαρίου 2013. Ὁ ἦχος ἦταν τέταρτος. Ἀξίζει νά κατεβάσετε ἀπό ἐδῶ.

 • Ὄρθρος ἦν βαθύς... [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • τρισάγιο & δύναμις σέ φεραχνάκ, μέλος Θρ. Στανίτσα. [Νικόλαος Νικολάου].
 • λειτουργικά σέ ἦχο λέγετο, σύνθεσις Πασχάλη Μάνου. [ψάλλει ὁ ἴδιος].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#8
Φτάσαμε, σύν Θεῷ, στήν ἀρχή τοῦ Τριῳδίου τοῦ 2013. Ὁ συνάδελφος ἱεροψάλτης Νικόλαος Νικολάου στήν τακτική κάθε Κυριακή ἐκπομπή του στό ραδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συμπεριέλαβε τούς ἑξῆς ὕμνους:

 • Μή προσευξώμεθα... [Ματθαῖος Τσαμκιράνης].
 • Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, 1992].
 • Τοῦ τελώνου καί τοῦ φαρισαίου... [Νικόλαος Νικολάου].
 • χερουβικό πλαγίου πρώτου ἤχου. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • 'Επί τόν ποταμόν... [Ἀθανάσιος Καραμάνης].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#9
Στίς 3 Μαρτίου 2013 εἴχαμε Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, ὁπότε καί οἱ ὕμνοι τῆς τακτικῆς ἐκπομπῆς τοῦ Νίκου Νικολάου στό ραδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀκολούθησαν αὐτή τή θεματολογία. Ἐπισημαίνω ὅμως ὅτι τό χερουβικό τοῦ πλαγίου δευτέρου εἶναι ἄψογο ἀπό πάσης πλευρᾶς. Κατεβάζετε ἀπό εδῶ.

 • Εἰς ἀναμάρτητον χώραν... Ἐπιγνῶμεν ἀδελφοί... ἰδιόμελα πρώτου ἤχου. [χορωδία Παύλου Φορτωμᾶ].
 • Ὡς ὁ ἄσωτος Υἱός... ἰδιόμελο τετάρτου ἤχου. [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • Δόξα... Ὤ, πόσων ἀγαθῶν... [Ἀθανάσιος Καραμάνης].
 • χερουβικό πλαγίου δευτέρου. [χορωδία ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κων/λεως ὑπό τόν Γεώργιο Τσαούση].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#10
σύν Θεῷ, ἀναρτοῦμε σήμερα τήν ἐκπομπή "ψαλμοῖς καί ὕμνοις..." πού ἐπιμελήθηκε ὁ Νίκος Νικολάου στίς 10 Μαρτίου 2013.

 • Θρηνῶ καί ὀδύρομαι... Ὡς ἄνθος μαραίνεται... ἰδιόμελα δοξαστικά. [Ματθαῖος Τσαμκιράνης].
 • Αἰνεῖτε... ἀργόν Ἰακώβου σέ βαρύ ἐναρμόνιο καί δύο στιχηρά αἴνων σὐντομα. [χορωδία ἱεροψαλτῶν Θεσ/κης ὑπό Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο στό ἀρχαῖο θέατρο Πατρῶν 1971].
 • Ὤ, ποία ὥρα τότε... [Νικόλαος Νικολάου].
 • Προκαθάρωμεν ἑαυτούς... [Θρασύβουλος Στανίτσας, 1967].
 • Δύναμις, ἦχος τέταρτος φεραχνάκ, σύνθεση Στανίτσα. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#11
Βρισκόμαστε στήν Κυριακή τῆς Τυρινής, 17 Μαρτίου 2013 καί ἀκοῦμε τούς ἑξῆς ὕμνους ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τόν ὑπεύθυνο Νίκο Νικολάου.

 • Τῆς μετανοίας... Τά πλήθη... [Νικόλαος Νικολάου, Ἁγία Σοφία Ψυχικοῦ].
 • αἴνοι πλαγίου τετάρτου. [Ἀθανάσιος Πέττας].
 • Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν... Δόξα... Ἔφθασε καιρός... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • Δύναμις Ξένου Κορώνη, ἦχος δεύτερος. [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • στίχοι πολυελέου πλ.α΄ Δοῦλοι Κύριον... [Ἀθανάσιος Παναγιωτίδης].