Ιστορικές Ηχογραφήσεις του Χρήστου Τσιούνη / Recordings published by Christos Tsiounis
Ένας κατάλογος / A list of historical recordings
The following list is the contents of historic recordings of Th. Stanitsas published in a series of CDs by Mr Christos Tsiounis, Athens. They should be available for sale at the major bookshops/record stores of Athens. Has anyone spotted them for sale on the net? CDs 1-4 listings were offered by Shota Gugushvili. To order the CDs via post write to

Kentron Paradosiakon Meleton Kai Ekdoseon
Marathonomahon 52-54, 104 11 Athens, Greece
Tel/Fax +30 210 5149430

And in Greek:

Κέντρο Παραδοσιακών Μελετών και Εκδόσεων Μααραθωνομάχων 52-54, 104 11 Αθήνα
Τηλ/Φαξ +30 210 5149430CD 1

a) Galliki aithousa "Union Francais" 1958

1. Ta plithi ton pepragmenon
2. Brief "Idou o Nymfios"
3. Slow "Ta pathi ta septa"
4. Slow "Twn pathwn tou Kyriou"
5. "Erchomenos o Kyrios"
6. Doxastikon "Ouk estin i basileia"
7. "O poswn agathwn"
8. "Maria...", verse from Bereketis' Theotoke Parthene
9. Kyrie ekekraxa in mode and the esperion "Pentikostin eortazwmen"

b) Halki, 1963

10. Slow "Eis polla eti"
11. Slow heirmos "Thalassis to erithraion"
12. Pasa pnoi and stichera anastasima in mode 4
13. Brief Trisagion
14. Kateuthinthitw of the Presanctified liturgy, mode Pl.1
15. Nyn ai dynameis
16. Agios, Agios of St. Basil's liturgy
17. Amin of St. Basil's liturgy
18. Tin gar sin mitran
19. Slow "Theotoke i elpis" and "En nomw skia"
20. Dynamis in Ferahnak, his own composition
21. Axion estin in deuteroprotos, his own composition
22. Xaire nymfi and Allelouia in mode 1, his own composition
23. Polychronion of the Patriarch Athenagoras, mode barys enarmonios, his own composition

c) Galliki aithousa Union Francais 1963

24. Doxastikon "Ekathisen Adam"CD 2

a) Vespers of the Nativity, 1959, live from the Patriarchate

1. Kyrie ekekraxa and esperia
2. Doxastikon "Augoustou monarchisantos"
3. Troparia "Lathon etechthis", "Anetilas Christe"
4. Kai nyn "Spilaiw parwkisas"
5. Apolytikion "I gennisis sou"

b) Vespers of St. Basil's day, 1959, live from the Patriarchate

6. Slow "Eis polla eti"
7. Prooimiakos by Patr. Athenagoras
8. Eirinika
9. Kyrie ekekraxa and esperia
10. Sticheron of St. Basil "Ierarchias stolais"
11. Doxastikon "Sofias erastis"
12. Fws ilaron, ancient melos
13. Prokeimenon "I boithia mou"
14. Litany "Eipomen pantes...", "Kataxioson" by Patr. Athenagoras, Plirotika.
15. O theia kai iera
16. Kai nyn of Aposticha "Ouk epischinthi" and Nyn apolyeis by Patr. Athenagoras
17. Apolytikion "Eis pasan"

c) Liturgy of St. Basil's day, 1960

18. Cheroubikon in mode 1
19. Patriarchal leitourgika by M. Basileiou
20. "Agios, Agios" and Amin of St. Basil's liturgy
21. Tin gar sin mitran.CD 3

a) Rehearsal of Stanitsas' choir:

1. Brief doxology of Gregorios Protopsaltis in Pl.4 chromatic
2. "Ta plithi twn pepragmenwn" (solo), excerpt
3. Brief cheroubikon in mode 3 by Gregorios Protopsaltis
4. Song by Gregorios Protopsaltis

The rest are songs of Gregorios recorded during the concert of the choir. Stanitsas does parallage before each song.CD 4

The church of the Dormition of Theotokos, 1969

1. Theos, Kyrios, apolytikia
2. Kathismata
3. Brief Eulogytaria
4. Anabathmoi in Pl.1, canons.
5. Katabasiai "Anoixo to stoma mou"
6. Pasa pnoi of the Matins Gospel
7. The 50th psalm with its idiomelon
8. Timiwtera and the slow 9th ode
9. Agios Kyrios and the exaposteilarion
10. Pasapnoarion and stichera anastasima in Pl.1
11. Prosomoion of the Saints, mode 4
12. Doxastikon "Fanerwn eauton"
13. Slow doxology of Iakwbos, mode Pl.4
14. 1st Stasis of the Typika
15. 2nd Stasis of the Typika
16. Apolytikion "Ton synanarchon Logon"
17. Trisagion, Dynamis of Georgios the Cretan
18. Patriarchal leitourgika of M. BasileiouCD 5

(listing pending)


CD 6
(listing pending)


CD 7
(listing pending)


CD 8

1959, Live at the Patriarchate
Right choir: N. Danielidis
Left choir: Th. Stanitsas

Katanyktikos Vespers, Cheesefare Sunday
1. Eulogetos, Proemiakos Psalm (part)
2. Petitions, Kyrie Eleison
3. Kekragaria and stichera (Plagal Fourth mode)
4. Entrace, Fos Ilaron (chyma)
5. Prokeimenon "Me Apostrepseis"
6. Petitions, Kyrie Eleison
7. Slow idiomelon "Elampsen e charis sou" (Fourth Legetos mode)
8. Martyrikon Theotokion (Fourth Legetos mode)
9. Nyn apolyeis, Trisagion
10. Ekphoneses, Apolytikia (Plagal First mode)
11. Kyrie Eleison, Epouranie Vasileu, Apolysis
12. Panton Prostateueis (slow, Second mode)
13. Ten Pasan Elpida mou (slow, chanted twice, Second mode)

Katanyktikos Vespers, First Sunday of Lent
14. Ekphonesis, Kekragaria and stichera (Fourth mode Legetos)
15. Entrance, Fos Ilaron (chyma)
16. Prokeimenon "Edokas Kleronomian" (Plagal Fourth mode)
17. Petitions, "Kataksioson", Petitions, Kyrie Eleison, Ekphonesis
18. Slow idiomelon "Deute Ekatharomen" (Plagal Fourth mode)
19. Martyrikon Theotokion (Plagal Fourth mode)
20. Nyn apolyeis, Trisagion
21. Ekphonesis, Apolytikia

Katanyktikos Vespers, Third Sunday of Lent
22. Bells of the Patriarchal church
23. Slow idiomelon "Atenisai to omma" (Plagal Fourth mode)
24. Martyrikon Theotokion (Plagal Fourth mode)
25. Nyn apolyeis, Apolytikia, (Plagal First mode)
26. Apolysis, Epouranie Vasileu


CD 9

Live recordings of Th. Stanitsas in Constantinople but outside the Patriarchate.

Church of St. Elias, Skoutari, late 50s
1. Slow "Te Ypermacho" (classical)
2. Chaire Nymphe, Alleluia (his own, First mode)
3. Chaire Nymphe, Alleluia (his own, Barys Diatonic mode)

Church of St. Elias, Skoutari, 1961
4. First and Second Antiphons, O Monogenes (Second mode)
5. Dynamis (short, Second mode)
6. Cherouvikon (Plagal Fourth mode)
7. Axion Estin (his own, Plagal Fourth mode)

Church of St George, Kremnos, Chalki, 1962
8. Pasa pnoe and prosomoion (Plagal First mode)
9. Doxastikon "Pasa glosa kinestho" (Plagal Fourth mode)
10. Leitourgika (his own), "Axion Estin" (M. Xatziathanasiou, Barys Diatonic)
11. Koinonikon "Eis mnemosynon" (Fourth mode Agia)

Church of St Nicholas, Chalki, 1964
12. Dynamis (Zaph. Papachristou, Deuteroprotos mode)
13. Cherouvikon (Plagal Second mode)
14. Leitourgika (his own) and Axion Estin (M. Xatziathanasiou, Barys Diatonic mode)
15. Two slow heirmoi from the katavasiai of the Sunday of the Prodigal son (Second mode)