Μητροπολίτης Σαμουήλ Νταούντ / Metropolitan Samuel Daoud (David)
Ένας Άραβας παραδοσιακός ψάλτης / A traditional Arab psaltis
Βιογραφικά / Biographical
Ο μητροπολίτης Σαμουήλ ήταν μαθητής του Μίτρι Ελ Μούρ [html].

Metr. Samuel David was a student of Mitri El Murr [html].

Please send us more information on this Arab psaltis.

Ηχογραφήσεις / Recordings
The following historical recording was discovered and offered to all by Jameel Abraham who said the following about it "My great-aunt pulled this recording from her attic a few months ago before she died. It looks as though it was recorded specially for my uncle Elias Joseph Nassif in 1942. My great-uncle died in 1963, so this recording has probably not been played for 43 years. It was on 1/4" reel-to-reel tape. It is an extremely rare recording I presume, perhaps even one of a kind of Metropolitan Samuel. He was a student of Mitry Al Mur I believe. I hope you enjoy it."

Collection of private unpublished recordings in Arabic and Greek by Metr. Samuel David from 1942 [mp3, 30 Mb].