Προσόμοια / Prosomoia
Κατ' ήχον (συλλογή από το διαδίκτυο) / By Mode (a collection from the net)
Most of the following were selected and sorted by Gabor Monostori.
Ἦχοςα' - Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

http://users.hol.gr/~conpolis/TinMakarian_Stan.rm

http://www.cmkon.net/music/Angelikos_Sept6_Stan.rm


Ἦχος α' -
Ὢ τοῦ παραδόξουθαύματος

http://www.mousikofiloi.org/music/Oct28_Esp3_CMK.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Oct28_Esp2_CMK.rm
with the well-known special start of this troparion
(Βαβαί...)


Ἦχος δ' - Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς

http://www.mousikofiloi.org/music/Jan1_EsperAgiu_BEBN.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Ierarhias_Stan.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Anefimusi_DP.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Katafronisas_DP.rm

Ἦχοςδ' - Εδοκας σημείωσιν

http://users.hol.gr/~conpolis/Ensinyn_Stan.rm

http://users.hol.gr/~conpolis/Hmera_ND.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Tiendoxo_Stan.rm


Ἦχος
δ' - Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν

http://users.hol.gr/~conpolis/EnFonais_BNBE.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Oct28_Esp5_CMK.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Oct28_Esp4_CMK.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/OsAstera_DP.rm


Ἦχος
πλ. α' - Χαίροις ἀσκητικῶν

http://www.mousikofiloi.org/music/OlosIeromeno_BE.rm


Ἦχος πλ. β' - Ὅλην ἀποθέμενοι

http://www.mousikofiloi.org/music/Ainoi_EKiriaki_Stan.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Esp_EKyr_Horoi.rm

http://www.cmkon.net/music/AinoiPateron_Stan.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/OlinSingrot_ST.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/OlinIsdex_LA.rm

GLabropoulos
GSyrkas-Choir
AMentakis-ELBYX-Choir
Th. Basilikos-Choir
ABourlis

A.Bardas
G.K.Michalakis
G. K. Michalakis


Ἦχος πλ. β' - Ἡ ἀπεγνωσμένη

http://www.cmkon.net/music/Esperia_Pateron_CyndMK.rm


Ἦχος
πλ. δ' - Τὶ ὑμᾶς καλέσωμεν Ἅγιοι

http://www.mousikofiloi.org/music/PaterIoanni_XT.rm

Ἦχοςπλ. δ' - Ὢ τοῦπαραδόξου θαύματος

http://www.mousikofiloi.org/music/Oct26_Esp1_Stan.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Oct26_Esp3_Stan.rm

http://www.mousikofiloi.org/music/Oct26_Esp5_Stan.rm