Κ. Πρίγγος: Ηχογραφήσεις του π. Φαράσογλου / K. Pringos: From the Archive of Fr. Farasoglou
Ιδιωτικές κατ'οίκον ήχογραφήσεις από το 1959 / Recorded privately in 1959

(photo from a booklet by Emmanouel Hatziyiakoumis, click for original size)
Περί των ιστορικών αυτών ηχογραφήσεων / About these historical recordings
Οι πιό κάτω ιστορικές ηχογραφήσεις του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της ΜΧΕ Κωνσταντίνου Πρίγγου είναι από τις καθαρότερες και καλύτερές που υπάρχουν. Διεδόθησαν από τον π. Σεραφείμ Φαράσογλου ο οποίος και τις κατέγραψε κατά την επίσκεψή του μαζί με άλλους μαθητές του Πρίγγου στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Σεπτεμβρίου του 1959. Κατά την ηχογράφηση ήταν παρόντες οι Ευστράτιος Κλήμης, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Σεραφείμ Φαράσογλου και Δημήτριος Παλαμίδης. Τις ηχογραφήσεις αυτές προσέφερε ευγενικά στο Αναλόγιον ο κ. Δημήτριος Ζαγκανάς προς όφελος όλων. Τον ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των ιεροψαλτών που είμαστε σίγουροι οτι θα ωφεληθούν από αυτές. Επίσης ευχαριστούμε τον π. Σεραφείμ Φαράσογλου που διέδωσε τα υπέροχα αυτά ακούσματα. Παραθέτω τα σχόλια του κ. Ζαγκανά:

"θέλω να συνεισφέρω με μια εξαιρετική ηχογράφηση και απόδοση ποικίλων ύμνων από τον αείμνηστο Κων/νο Πρίγγο, κατόπιν επισκέψεως στην οικία του μαθητών της Θεολογ. Σχολής της Χάλκης. Σε άριστη φωνητικά κατάσταση, αλλά καθηλωμένος από την τετραπληγία στην οικία του (πρόσφατα είχε εγκαταλείψει τα καθήκοντα του στον Πατριαρχικό ναό), ψάλλει, κατασυγκινημένος, αγαπημένους και χιλιοειπωμένους ύμνους "εις μνημόσυνον αυτού". Η επιλογή των ύμνων είναι χαρακτηριστική, η δε εκτέλεσή τους ανεπανάληπτη. Αιωνία του η μνήμη!"

The following historical recordings of Archon Protopsaltis of the Great Church Konstantinos Pringos are some of the clearest and best existing ones. They were originally recorded and offered to psaltai by Fr. Serapheim Farasoglou. They were recorded during a visit to Pringos' home on the 11th of September 1959 in Constantinople. The following people were present during the recording: Eustratios Klimis, Alexandros Iosifidis, Serapheim Farasoglou and Dimitrios Palamidis. The collection of recordings was kindly offered to Analogion by Mr. Dimitrios Zaganas for the benefit of all. We thank Mr Zaganas on behalf of all psaltai that will indeed benefit from them. We also thank Fr. Serapheim Farasoglou for offering these beautiful recordings.

Ηχογραφήσεις / Recordings
Προλογισμός υπό Κ. Πρίγγου / Introduction by K. Pringos [mp3, 970 Kb]
Δοξαστικόν "Ανέβη ο Ιησούς", Ήχος Πλάγιος του Πρώτου / Doxastikon, "Anevi o Iesous", Plagal First Mode [mp3, 4.9 Mb]
Δοξαστικόν, "Πρό έξ ημερών του Πάσχα", Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου / Doxastikon, "Pro Ex Imeron Tou Pasxa", Plagal Second Mode [mp3, 2.8 Mb]
Δοξαστικόν "Εξέδυσάν με", Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου / Doxastikon, "Exedysan Me", Plagal Second Mode [mp3, 1.7 Mb]
Δοξαστικόν "Παρέλαβεν ο Χριστός", Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Doxastikon, "Parelaven o Christos", Plagal Fourth Mode [mp3, 3.3 Mb]
Χερουβικόν "Μονωδιακόν", Ήχος Πρώτος / Cherouvikon "Monodiakon", First Mode [mp3, 5.8 Mb]
"Σε Υμνούμεν", Ήχος Πλάγιος του Πρώτου / "Se Ymnoumen", Plagal First Mode [mp3, 1.7 Mb]
Αρχαία Φήμη "Τον Δεσπότην", Ήχος Βαρύς / Ton Despotin, Barys Mode [mp3, 3.7 Mb]
Στιχηρό, "Εις το Μνήμα", Ήχος Τρίτος / Eis To Mnima, Third Mode [mp3, 1.9 Mb]
Ειρμός "Σταυρόν Χαράξας" (αργόν), Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Heirmos "Stavron Haraksas" (slow), Plagal Fourth Mode [mp3, 1.3 Mb]
Ειρμός "Ώ Τρισμακάριστον Ξύλον" (αργόν), Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Heirmos "O Trismakariston Ksylon" (slow), Plagal Fourth Mode [mp3, 1.2 Mb]
Ομιλία Κ. Πρίγγου / Talk by K. Pringos [mp3, 1.1 Mb]
Δοξαστικόν "Όπου Επισκιάσει" (Αρχαγγέλων), Ήχος Πρώτος / Doxastikon, "Opou Episkiasei" (Archangels), Plagal First Mode [mp3, 2.6 Mb]
Στιχηρό "Ερχόμενος ο Κύριος", Ήχος Πρώτος / Stichero, Erchomenos O Kyrios, First Mode [mp3, 2.5 Mb]
Εωθινόν, "Μετά Μύρων", Ήχος Δεύτερος / Eothinon, Meta Myrwn, Second Mode [mp3, 2.5 Mb]
"Σε Υμνούμεν", Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου / Se Ymnoumen, Plagal Second Mode [mp3, 1.2 Mb]
"Ελέησόν Με"-"Τα Πλήθη", Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου / "Eleison Me"-"Ta Plithi", Plagal Second Mode [mp3, 1.3 Mb]
Ομιλία Κ. Πρίγγου / K. Pringos talk [mp3, 742 Kb]
Χερουβικόν, Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου / Cherouvikon, Plagal Second Mode [mp3, 5.4 Mb]
Στιχηρό "Φώς εκ Φωτός", Ήχος Πρώτος / Stichero, Fos Ek Fotos, First Mode [mp3, 605 Kb]
Στιχηρό "Το Αληθινόν Φώς", Ήχος Πρώτος / Stichero, To Alithinon Fos, First Mode [mp3, 1.8 Mb]
Δοξαστικόν "Εξεχύθη η Χάρις" (Μ. Βασιλείου), Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου / Doxastikon, Eksehithi i Haris (St Basil), Plagal Second Mode [mp3, 1.4 Mb]
Κάθισμα "Δεύτε Ίδωμεν Πιστοί", Ήχος Τέταρτος Νενανώ / Kathisma, Deute Idomen Pistoi, Fourth Mode (Nenano) [mp3, 1.4 Mb]
Κεκραγάριον, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Kekragarion, Plagal Fourth Mode [mp3, 1.6 Mb]
Ειρμός "Βυθού Ανεκάλυψε Πυθμένα", Δεύτερος Ήχος / Heirmos "Vithou Anekalipse Pithmena", Second Mode [mp3, 588 Kb]
"Δόξα Σοι Κύριε" (Ευαγγελίου), Κλιτόν / "Doxa Soi Kyrie" (Gospel), Kliton [mp3, 1.2 Mb]