Φώς Ιλαρόν / Fos Ilaron
Αρχαίο Μέλος / Ancient Melos

Interpretations

Patriarchal school

Thrasyboulos Stanitsas

[mp3]
(Live recording from the Patriarchate. Provided by G.K. Michalakis)

Mt Athos school

Fr. Dositheos Katounakiotis
[mp3]
(Broadcasted by G. Konstantinou on Peiraios diocese radio)

Docheiariou fathers Antypas and Amphilochios
[mp3]

Karas school

Hagiopolites choir
(Director I. Arvanitis)
[mp3]
(The entire CD can be ordered here)

Greek Byzantine choir
(Director L. Angelopoulos)
[mp3]
(Featuring short exegesis by S. Karas. Provided by B. Zacharis)

Other recordings

Georgios Michalakis
[rm]
(from ieropsaltis.com)
Scores

Classical score from Neon mousikon egcheiridion
[zip]

Version by Georgios Raidestinos Protopsaltis
[zip]

Version by Angelos Boudouris as Iakovos Nafpliotis would chant it
[zip]

Short exegesis from the old method done by S. Karas
[pdf]
(provided by M. Lagoudakis)