Βίντεο Ακολουθιών από το Οικουμενικό Πατριαρχείο / Videos of Services from the Ecumenical Patriarchate
Ανεκτίμητης αξίας για την εκμάθηση της Πατριαρχικής τάξης και πράξης / Invaluage material for learning the Patriarchal taxis anσd praxis
These videos first appeared at a site of mpa.gr. That site does not exist any more and the videos are available from analogion.com. They are big files (some 750 Mb all up). There are some technical problems with some of the files. I didn't have the time to correct them. The services are in chronological order covering the whole year 2002. If someone had the time to extract the audio and cut the services into named tracks to post on Analogion that would be great.

6-Jan-02-Theophany [rm]
2002-SundayOfOrthodoxy [rm]

Holy Week

28-Apr-02-PalmSunday-Morning [rm]
28-Apr-02-PalmSunday-Evening [rm]
29-Apr-02-HolyMonday-Morning [rm]
29-Apr-02-HolyMonday-Evening [rm]
30-Apr-02-HolyTuesday-Morning[rm]
30-Apr-02-HolyTuesday-Evening [rm]
1-May-2002-HolyWednesday-Morning [rm]
1-May-2002-HolyWednesday-HolyUnction [rm]
2-May-2002-HolyThursday-Morning [rm]
2-May-2002-HolyThursday-Evening [rm]
3-May-2-HolyFriday [rm]
5-May-2002-Easter [rm]

2-Jun-2002-SamaritanWoman [rm]
1-Sep-2002-Indiktos [rm]
14-Sep-02-ElevationOfTheHolyCross [rm]
25-Dec-02-Christmas [rm]
31-Dec-02-VespersLiturgy [rm]